WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych i realizowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu wrześniu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że we wrześniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!


  

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


 Nieuprawnione ingerowanie w windy.
07.07.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 06.07.2016r. w godzinach wieczornych ( około 20°° - 21°° ) w klatkach schodowych Forteczna 30, 32 i 44, oraz w dniu 07.06.2016r. w klatkach schodowych Senatorska 11 ( około 15°° ) i Basztowa 35 ( około 17°° ) doszło do nieuprawnionej ingerencji w układ elektryczny dźwigów, zabudowanych w klatkach schodowych. 

więcej ... |


S M „Podzamcze” wzywa mieszkańców budynku przy 
ul. Fortecznej 22 do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy
27.09.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu wzywa mieszkańców do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy w terminie do 15-10-2016 r.

więcej ... |


Włączenie centralnego ogrzewania
22.09.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze ’’ informuje o włączeniu z dniem 22.09.2016 r. centralnego ogrzewania w budynkach będących w Naszych zasobach wg wykazu jak niżej:

więcej ... |


Spółdzielnia na medal
29.08.2016
Z Tadeuszem Choczajem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu rozmawia Łukasz Osypiński.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 8 
Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Palisadowej 39, Blankowej 10 i Senatorskiej 10. 
Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ulicy Palisadowej 2, 4, 6   
Przeprowadzenie rozruchu instalacji centralnego ogrzewania według następującego harmonogramu:   
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO   
W budynku przy ul. Senatorskiej 42-44-46 kolejny raz doszło do wybicia kanalizacji w piwnicy 
Zanieczyszczania klatki schodowej przez zwierzęta trzymane przez lokatorów w budynku przy ul. Grodzkiej 28 
Malowanie klatki schodowej oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Senatorskiej 13 
Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 8 
Wolne wnęki pomiędzy 2 a 3, 8 a 9 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 3 oraz wnęka pomiędzy 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 2 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 15 
Wolna wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 45
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 5
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Europejski Tydzień Sportu na Podzamczu 
19.09.2016 
W dniu 17 września br. na boisku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Dolnośląskich Spółdzielni Mieszkaniowych. Organizatorem Turnieju była Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu. Impreza zrealizowana została w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu pod hasłem #BeActive - Bądź aktywny.

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbyła się w dniach od 10 do 17 września b.r. będąc inicjatywą Komisji Europejskiej i mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. W Polsce odbyło się 828 wydarzeń, w których uczestniczyło 143.036 osób. Projekt współfinansowany był w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego krajowym koordynatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |