WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

  

BRAK KOMUNIKATÓW


Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Hetmańska 50 
23.05.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 23-05-2017r w budynku przy ul Hetmańska 50 firma „PROFIL” z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej, a od dnia 25-05-2017r. we wnękach między piętrami.

więcej ... |


Wolne miejsca parkingowe przy ul. Blankowej 11 
19.05.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na ogrodzonym i niestrzeżonym terenie, którego wjazd jest zabezpieczony sterowaną pilotem bramą przesuwną, można wydzierżawić miejsca parkingowe o numerach : 16, 17 i 28.

więcej ... |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że dnia 22.05.2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu dokona przełączenia zasilania sieci ciepłowniczej na inne źródło zasilania 
18.05.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że dnia 22.05.2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu dokona przełączenia zasilania sieci ciepłowniczej na inne źródło zasilania.

więcej ... |


Wolne wnęki między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 87 i 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 50 oraz wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Palisadowej 93  
19.05.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 87.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’ 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Likwidacja krat zabudowanych na poddaszach budynków
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” informuje, że dnia 15.05.2017 r. w związku z zakończeniem sezonu grzewczego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zostanie wyłączone centralne ogrzewanie 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) w budynku przy ul. Basztowej 37 
Wolna wnęka między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 33 
Wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38 oraz wolne wnęki w budynkach przy ulicy Grodzkiej 26 i Kasztelańskiej 82 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

DNI PODZAMCZA - Wernisaż wystawy fotograficznej 
18.05.2017 

 
Dni Podzamcza z Orange zainaugurowane zostały w dniu 16 maja wernisażem wystawy fotografii Jerzego Brożka pt. "Pejzaż - przestrzeń fascynacji"

W sali wystawowej Ośrodka Społeczno - Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze zaprezentowana została wystawa wałbrzyskiego fotografa, członka Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Jerzego Brożka, który po raz kolejny zmierzył się z tematem krajobrazu. Tym razem potraktował go jako osobistą przestrzeń fascynacji.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |