WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych i realizowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o zaplanowanych w miesiącu październiku 2016 r. pracach remontowych w zakresie instalacji.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu październiku br.:

więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!


  

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


 Nieuprawnione ingerowanie w windy.
07.07.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 06.07.2016r. w godzinach wieczornych ( około 20°° - 21°° ) w klatkach schodowych Forteczna 30, 32 i 44, oraz w dniu 07.06.2016r. w klatkach schodowych Senatorska 11 ( około 15°° ) i Basztowa 35 ( około 17°° ) doszło do nieuprawnionej ingerencji w układ elektryczny dźwigów, zabudowanych w klatkach schodowych. 

więcej ... |


Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne
20.10.2016

więcej ... |


Realizacja wniosku o środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze”
14.10.2016
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w wywiadzie prasowym Spółdzielnia Nasza złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej ... |


Remont węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36
30.09.2016
Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36 w ramach zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu – remont węzła cieplnego”.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Spółdzielnia na medal 
SM ,, Podzamcze '' wzywa lokatorów budynku przy ul. Blankowej 17 do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach suszarni 
Prace związane z remontem posadzki w suszarniach na 11 piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 28 - 32 
Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 40 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 3 
Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 8 
Włączenie centralnego ogrzewania 
S M „Podzamcze” wzywa mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 22 do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy. 
Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Palisadowej 39, Blankowej 10 i Senatorskiej 10. 
Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ulicy Palisadowej 2, 4, 6   
Przeprowadzenie rozruchu instalacji centralnego ogrzewania według następującego harmonogramu:   
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO   
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

XXXVI Bieg Przełajowy „Podzamcze” oraz Marsz Nordic Walking 
03.10.2016
Przy pięknej słonecznej pogodzie rywalizowali uczestnicy XXXVI Biegu Przełajowego „Podzamcze” o puchar Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. Zorganizowana przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu i w dniu 1 października impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem wśród amatorów biegania.

W biegu uczestniczyło 67 zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 4.600 m lub 10.000 m. w zależności od kategorii wiekowych. Trasa wytyczona była w obszarze otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |