WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu listopadzie 2015 r. pracach remontowo - budowlanych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w m - cu listopadzie br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 38
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 38.

więcej ... |


Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy 
ul. Basztowej 31,33,35,37

01.12.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 02.12.2015r. od godz. 7:00 firma „PROFIL” z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą drzwi wejściowych w budynku przy ul. Basztowej 31,33,35,37.

więcej ... |


Termomodernizacja w roku 2016 
01.12.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze '' informuje, że na przełomie miesiąca października i listopada br., odbyły się spotkania w sprawie kompleksowej termomo - dernizacji z mieszkańcami budynków przy ulicy: Palisadowej 21 – 29 i 33 – 45, Palisadowej 95 – 95A, Palisadowej 97 – 97A, Palisadowej 99 – 99A

więcej ... |


Prosimy lokatorów budynku przy ul. Palisadowa 95 o wybranie osoby, która pełniłaby funkcję opiekuna w/w pomieszczenia 
24.11.2015 
W związku z rezygnacją osób pełniących funkcję opiekuna pomieszczenia wózkowni - rowerowni - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu prosi lokatorów budynku przy ul. Palisadowa 95 o wybranie osoby, która byłaby chętna do opiekowania się w/w pomieszczeniem.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Konkurs „Portret Pani Jesieni” rozstrzygnięty 
26.11.2015 
 
W dniu 25 listopada 2015 roku w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom IV edycji miejskiego konkursu plastycznego „Portret Pani Jesieni”.

Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu oraz Ośrodek Społeczno-Kulturalny, w którym zaaranżowano wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |