WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Harmonogram wymiany wodomierzy na I i II kwartał 2015 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma "Metrona Polska" z Warszawy wykonuje w bieżącym roku legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
W okresie I i II kwartału br. wykona legalizację wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

więcej ... |


Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącu kwietniu br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

więcej ... |


Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze''
15.05.2015 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, organizowane w częściach, w dniach ...

więcej ... |


Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Fortecznej 27,29,31,33. 
28.05.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 30.05.2015 r. w budynku przy ul. Fortecznej 27, 29 firma "PROFIL" z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej.

więcej ... |


Naprawa ciągu pieszo - jezdnego w ramach gwarancji przed budynkiem BLANKOWA 41 - 33
27.05.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniach 28 - 29-05- 2015 od godz. 7°° zostaną rozpoczęte prace związane z naprawą ciągu pieszo - jezdnego w ramach gwarancji przed budynkiem BLANKOWA 41 - 33.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnego użytku tj. suszarniach i pralniach w budynkach przy ul. Blankowej 46 - 46A 
Wolna wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ul. Blankowej 41 
RENOWACJA KABIN WIND OSOBOWYCH W BUDYNKACH S.M. PODZAMCZE 
Wymiana drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Fortecznej 30-22 
Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Basztowej 37 
Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 34 
Zakończenie sezonu grzewczego 
Prace związane z naprawą wejścia do budynków przy ul.Kasztelańskiej 16, 18 oraz 82 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

DNI PODZAMCZA 2015
13.05.2015 
 
W tym roku w ramach imprez organizowanych z okazji Dni Podzamcza Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zrealizuje szereg imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i społecznym. Wiodącym wydarzeniem będzie festyn rekreacyjny z wieloma atrakcjami – szczególnie dla dzieci.

Program festynu uwzględnia również działania, które realizowane będą w ramach projektu „Czysta natura”.
Współorganizatorami Dni Podzamcza 2015 są: Fundacja RECAL, AQUA- ZDRÓJ oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, którego przedstawiciele, na specjalnym stoisku podczas festynu, zaprezentują materiały informacyjno-dydaktyczne oraz przeprowadza konkursy dla dzieci.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |