WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawieniem się awarii w postaci przecieków, w okresie miesiąca marca br. będą wykonywane roboty polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy:

więcej ... |


Apel do wszystkich mieszkańców budynku przy
ul. Fortecznej 58-60 
28.04.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 58-60, zwraca się z prośbą do wszystkich lokatorów o zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku oraz do piwnic.

więcej ... |


Remont ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Kasztelańskiej 86 
28.04.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 28.04.2016r. zostaną rozpoczęte prace związane z remontem ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Kasztelańskiej 86, przez firmę „ COSTA”.

więcej ... |


Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Senatorskiej 21 
22.04.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „GRABMA” od dnia 28.04.2016r. (czwartek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Senatorskiej 21.

więcej ... |


Kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
22.04.2016
Kontrole segregacji odpadów przez Urząd Miejski w Wałbrzychu
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z zawiadomieniem z dnia 07.04.2016r. Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Infrastruktury i Nieruchomości, zamierza przeprowadzić kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na n/w nieruchomościach :

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO 
Prace związane z wymiana okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 21 
Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 11 
Wymiany okien w piwnicy budynku przy ul. KASZTELAŃSKIEJ 26 – 34 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 11
Spotkanie informacyjne dotyczące planowanej termomodernizacji budynków przy ul. Blankowej 8- 18; 20 – 32
Naprawa wejścia do budynku przy ul. Kasztelańskiej 88 i 86
Prace związane z dociepleniem stropodachu (ekofibrem) dotyczy budynku ulica Kasztelańska 48 – 54
Wolna wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 44
Wolna wnęka między 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 29
Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Fortecznej 34
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

  



 CO SŁYCHAĆ W OSK

Światowy Dzień Ziemi na Podzamczu 
22.04.2016 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zorganizował w dzielnicy Podzamcze happening. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 300 dzieci: uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 14 „Bajkowa Chatka”.

Uczestnicy happeningu zaopatrzeni byli w okolicznościowe chorągiewki oraz transparenty z grafiką nawiązującą do Światowego Dnia Ziemi.

| więcej ... |

  
   

do góry  |