WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

 WAŻNE KOMUNIKATY
  
WIADOMOŚCI
Informacje dotyczące podzielników ogrzewania

Bezpośredni kontakt z Firmą Minol Sp z o.o. w/s zleceń serwisowych dotyczących zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania oraz terminowości wykonania prac i udzielaniem odpowiedzi na przekazywane pisma

PLIKI DO POBRANIA

   

Komunikat o obowiązku niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni 
19.12.2014 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z ustawą z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2013.1222) i Statutem Spółdzielni z 2014 roku członek Spółdzielni lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, posiadająca prawo do lokalu mieszkalnego ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu (urodzenie się dziecka, pobyt bez meldunku, wynajem, pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, zameldowanie, wymeldowanie, itp.).

więcej ... |


Wymiana okien w piwnicy, pomieszczeniach technicznych i suszarniach w budynku przy ul. Fortecznej 27-33 
19.12.2014 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze " w Wałbrzychu informuje, że od dnia 22-12-2014 r. w budynku przy ul Fortecznej 27-33 rozpoczną się prace związane z wymianą okien w piwnicy, pomieszczeniach technicznych i suszarniach przez firmę "PROFIL" z Żarowa.

więcej ... |


Wolna wnęka w budynku przy ul. Grodzkiej 6 
17.12.2014 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 6. Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 31.12.2014r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

więcej ... |


Wymiana drzwi wejściowych w budynkach 
17.12.2014 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że z dniem 18.12.2014 r. w budynku przy ul. Blankowej 37, firma "Profil" z Żarowa rozpocznie wymianę drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe .
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

  

 CO SŁYCHAĆ W OSK

Święty Mikołaj w oczach dzieci
15.12.2014 
W dniu 12 grudnia 2014 roku na Pasażu Tesco w Szczawnie Zdroju odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom IV edycji miejskiego konkursu plastycznego „Portret Świętego Mikołaja”. Organizatorem konkursu plastycznego była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz Pasaż Tesco w Szczawnie Zdroju. 

Konkurs adresowany był do najmłodszych uczniów szkół podstawowych z klas I – III oraz do dzieci z oddziałów przedszkolnych. Na konkurs wpłynęło 289 prac plastycznych. 25 prac zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów regulaminu. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |