WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maju 2016 r. pracach remontowo – budowlanych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w maju br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

więcej ... |


OGŁOSZENIE  
30.05.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje o podjęciu informacji telefonicznej, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. na przełomie miesiąca maja i czerwca przeprowadza czynności związane ze zmianą źródła zasilania ciepłowniczego. Czynności te mogą powodować zaburzenia w dostawie ciepłej wody użytkowej. Wobec powyższego prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów związanych z wyżej zaistniałą sytuacją. do: działu obsługi klienta 74 66 56 983 lub po godzinach pracy SM : 74 66 56 956.

więcej ... |


Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego  
24.05.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 6 ust. 7 - " wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione " .

więcej ... |


Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej, w suszarniach i komórkach na 11piętrze oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 9 
23.05.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze „ w Wałbrzychu informuje, że od 24-05-2016 r. w budynku przy ul Senatorskiej 9 zostaną rozpoczęte przez firmę „PROFIL” z Żarowa, prace związane z wymianą okien na klatce schodowej, w suszarniach i komórkach na 11piętrze oraz we wnękach między piętrami.

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 60  
20.05.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 60. Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 06.06.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Rekontrole segregacji odpadów przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 
Wolna wnęka między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 50 
Prace związane z kontynuacją remontu nawierzchni przed wejściem do budynku przy ul. Basztowej 48 i 56 
Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97A 
Prosimy wszystkie osoby palące o zaprzestanie palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych na balkonach, loggiach i w oknach swoich mieszkań 
Wolna wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 93 
Prace związane z wymianą okien w suszarniach w budynku przy ul Senatorskiej 19 
Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Palisadowa 
Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 19 
Wymiana okien w piwnicy budynku przy ul. KASZTELAŃSKIEJ 14 – 24  
Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 11  
Kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
Remont ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Kasztelańskiej 86 
Apel do wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 58-60 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

DNI PODZAMCZA - festyn 
30.05.2016 
Wiele atrakcji przygotowano w dniu 28 maja podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w ramach Dni Podzamcza. Zarówno scena jak i pobliskie tereny przeznaczone były na prezentacje, występy i zabawy dla dzieci. Wśród zgromadzonej widowni również dominowali najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy.

Program artystyczny obejmował występy dzieci z podzamczańskich szkół i przedszkoli, które zaprezentowały występy taneczne, scenki teatralne i występy wokalne. Dla najmłodszych udostępniony był plac zabaw z dmuchanymi atrakcjami oraz mobilne centrum animacji z nauką puszczania mydlanych baniek, malowaniem twarzy i grami oraz zabawami konkursowymi. Fundacja Recal zorganizowała sportowe rywalizacje oraz gry sprawnościowe. 

| więcej ... |

  
   

do góry  |