WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Harmonogram wymiany wodomierzy na I, II i III kwartał 2015 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma "Metrona Polska" z Warszawy wykonuje w bieżącym roku legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. W okresie I II i III kwartału br. wykona legalizację wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

więcej ... |


Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w okresie od 15 sierpnia do 20 września br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej ( leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach:

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ul. Grodzka 12  
24.08.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ul. Grodzka 12. Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 03.09.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

więcej ... |


Wymiana okien w piwnicach w budynku przy ul. Poselska 13, 15, 17.  
24.08.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniach 25 – 26.08.2015 r. w budynku przy ul. Poselska 13, 15, 17, firma „PROFIL” z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą okien w piwnicach.

więcej ... |


Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach ul. Forteczna 3-5 oraz 7 
20.08.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od 20.08.2015 r. (czwartek) w budynku przy ul. Fortecznej 3-5, firma „PROFIL” z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
HARMONOGRAM NAPEŁNIANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZYNNIKIEM GRZEWCZYM SEZON GRZEWCZY 2015/2016 
Przypomnienie lokatorom o zakończeniu prac dot. centralnego ogrzewania 
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ul. Kasztelańska 66 
Wymiana drzwi wewnętrznych (wiatrołapów) w budynku przy ul. Basztowej 45-47 
Wolna wnęka pod schodami w budynku przy ul. Fortecznej 41 
Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Fortecznej 34 
Wymiana okien na klatce schodowej w budynku przy ul Porcelanowej 1-3 
Wymiana okien na klatkach schodowych w budynku przy ul. Blankowej od 18 do 8 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne 
12.08.2015 

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty przyrodnicze. Podczas prezentacji multimedialnej i prelekcji dzieci uzyskały wiedzę na temat zamieszkujących w naszej okolicy ptaków. 

Po zajęciach teoretycznych przystąpiono do składania budek lęgowych, które montowane będą m.in. na drzewach w obrębie terenu rekreacyjnego OSK. Podsumowanie nabytych przez dzieci wiadomości odbyło się w formie rozwiązywania krzyżówek i łamigłówek premiowanego nagrodami.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |