WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   


UWAGA AWARIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w związku z awarią powstałą w dniu 05.12.2016 r. na sieci wodociągowej, nastąpiło wyłączenie wody w budynku przy ul. Fortecznej 2-20.
Awaria usuwana jest przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.
Około godz. 14°° w dniu dzisiejszym WZWiK podstawi beczkowozy z wodą dla mieszkańców budynku Forteczna 2-20.
Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

ADMINISTRACJA


Informacja o zaplanowanych i realizowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu listopadzie 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w listopadzie br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!

 

BRAK OGŁOSZEŃ


Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz odwodnienia przed wejściami do budynku przy ul. FORTECZNEJ 46 do 56 
06.12.2016
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 06.12.2016r. (wtorek) rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz odwodnienia przed wejściami do budynku przy ul. FORTECZNEJ 46 do 56.

więcej ... |


Stawki za dzierżawę parkingów
02.12.2016
Zarząd SM informuje, że stawki za dzierżawę parkingów będących w zasobach spółdzielni nie uległy zmianie od 2012 roku.

więcej ... |


Zakończenie termomodernizacji budynków przy ulicy Basztowej 36-44 
30.11.2016
Realizując założenia programu działania Spółdzielni na lata 2016-2020, w okresie od 16 sierpnia do 15 października 2016 roku zakończono realizację prac termomodernizacyjnych na budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej 36-44 wykonując:

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Nieuprawnione ingerowanie w windy 
Wolna wnęka w bud. przy ul. Grodzkiej 28 oraz pomieszczenie gospodarcze w piwnicy bud. przy ul. Grodzkiej 44 
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Remont nawierzchni chodników przy ul. Basztowej 45 do 51,wymiana okien w bud. przy ul. Poselskiej 15, 17, malowanie klatki schodowej, piwnic w bud. przy ul. Basztowej 17 oraz Hetmańskiej 2 
Wywalamy graty z chaty
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 
W CASTORAMIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje...
Rozpoczęcie prac w budynkach przy ulicach : Fortecznej 2- 12, Senatorska 42 - 46, Poselskiej 13, Kasztelańskiej 84
Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Blankowej 23 – 17 
Wolna wnęka w budynku przy ul. Basztowej 29 
Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Fortecznej 36 w Wałbrzychu 
Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej w budynku przy ul Fortecznej 46 
Remont węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36 
SM ,, Podzamcze '' wzywa lokatorów budynku przy ul. Blankowej 17 do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach suszarni 
Prace związane z remontem posadzki w suszarniach na 11 piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 28 - 32 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Kolorowe kanarki i ptaki egzotyczne w OSK 
31.10.2016 
W dniu 29 października br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu podczas trwającej wystawy kanarków i ptaków egzotycznych odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników miejskiego konkursu plastycznego „Kolorowe ptaki”. 

Współorganizatorami konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz wałbrzyski Oddział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Konkurs adresowany był do przedszkolaków oraz uczniów klas I – III. Na konkurs napłynęło 176 prac plastycznych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |