WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Harmonogram wymiany wodomierzy na I, II i III kwartał 2015 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma "Metrona Polska" z Warszawy wykonuje w bieżącym roku legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. W okresie I II i III kwartału br. wykona legalizację wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

więcej ... |


Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, ze w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w miesiącu lipcu br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach :

więcej ... |


Wymiana okien na klatkach schodowych w budynku przy ul. Blankowej od 18 do 8 
23.07.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od dnia 23.07.2015r. (czwartek) od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien na klatkach schodowych przez firmę "PROFIL" z Żarowa, w budynku przy ul. Blankowej od 18 do 8.

więcej ... |


Nowa wkładka do drzwi wejściowych do budynku przy ul. Palisadowej 89 
22.07.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zamontowana została nowa wkładka do drzwi wejściowych do budynku przy ul. Palisadowej 89.
Informacji udziela Dział Eksploatacji Spółdzielni tel. 74/66-56-968 


Prace związane z wycinką drzewa na terenie zielonym przed budynkiem Basztowa 48-50 (przy trzepaku) 
20.07.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że dnia 22-07-2015 od godz. 7°° zostaną rozpoczęte prace związane z wycinką drzewa na terenie zielonym przed budynkiem Basztowa 48-50 (przy trzepaku).

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Realizacja projektu „Czysta natura” 
20.07.2015 
Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” pan Jacek Wodzisławski - prezes Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL – przeprowadził warsztaty ekologiczne połączone z rozpoczęciem XV edycji Kampanii „Czyste góry – czyste wakacje”.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z m.in. z zasadami selektywnej segregacji odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych, zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczania środowiska oraz proekologicznymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem zajęć była identyfikacja zagrożeń równowagi w przyrodzie oraz kształtowanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym kreowaniu właściwych postaw i zachowań.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |