WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o zaplanowanych i realizowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych
 
Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w grudniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

 

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


UWAGA prace związane z remontem ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Fortecznej 56-60 
16.01.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 16-01-2017r. będą prowadzone prace związane z remontem ciągu pieszo - jezdnego przy ulicy Fortecznej 56-60.

więcej ... |


Wolne wnęki w budynkach przy ul. Palisadowej 93, Fortecznej 40 oraz Senatorskiej 17 
13.01.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 93.

więcej ... |


Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’
11.01.2017
Zgodnie z Uchwałą nr 6 / 32 / 2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu z dnia 09 czerwca 2016 r. na parkingach tworzonych przez S M ,, Podzamcze ’’ w Wałbrzychu będą obowiązywały następujące stawki czynszu dzierżawnego : 

więcej ... |


Zarezerwowana w planie remontów na 2017 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców
05.01.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2017 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości :

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Basztowej 36-44 oraz Palisadowej 21-29, 33-45
Nieuprawnione ingerowanie w windy 
Wolna wnęka w bud. przy ul. Blankowej 29,Grodzkiej 28 oraz pomieszczenie gospodarcze w piwnicy bud. przy ul. Grodzkiej 44 
Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 4
Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul. Senatorskiej 13-21
Wymiana drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Hetmańskiej 36, 38, 40, 42
Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 42, 44, 46
Wolne wnęki w budynkach przy ul. Blankowej 29, Grodzkiej 22 oraz Senatorskiej 2 
Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz odwodnienia przed wejściami do budynku przy ul. FORTECZNEJ 46 do 56 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

XV Przegląd Kolęd i Pastorałek 
16.12.2016 

W dniu 14 stycznia br. w Ośrodku Społeczno -Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu odbył się XV Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu przedszkolaków. W otoczeniu specjalnie zaaranżowanej scenografii, przy licznie zgromadzonych widzach maluchy zaśpiewały znane kolędy i pastorałki, grały na instrumentach muzycznych oraz zaprezentowały krótkie inscenizacje.

Wszystkie występujące dzieci otrzymały paczki z prezentami, które wręczała m.in. Małgorzata Wiłkomirska – Radna Rady Miejskiej. Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowany został ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas imprezy kwestowano do specjalnych puszek. Współorganizatorem wydarzenia było Przedszkole Samorządowe nr 14 „Bajkowa chatka”.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |