WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
W dniu 1 sierpnia 2014 roku uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami Spółdzielni, poprzez bezpośredni i profesjonalny kontakt, umożliwiający zindywidualizowanie działań SM w zakresie trybu i terminu załatwiania wnoszonych spraw.

więcej ... |

   

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

 

BRAK KOMUNIKATU


Wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38 oraz wolne wnęki w budynkach przy ulicy Grodzkiej 26 i Kasztelańskiej 82 
28.03.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.

więcej ... |


Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Blankowej 37 oraz ulicy Grodzkiej 5, 7 i 34 
27.03.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 37.

więcej ... |


Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97A 
25.03.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97A. 

więcej ... |


Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97  
21.04.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Stawki czynszu za dzierżawę miejsc parkingowych na parkingach tworzonych przez S M ,,Podzamcze’’ 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Likwidacja krat zabudowanych na poddaszach budynków
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Fortecznej 37 i 39
Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 25
Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 35
Prace związane z remontem nawierzchni betonowej oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych na terenie parkingu przy Blankowej 1-11
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

DNI PODZAMCZA Z ORANGE 
27.04.2017 
 
W tym roku w ramach imprez organizowanych z okazji Dni Podzamcza Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zrealizuje szereg imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i społecznym. Wiodącym wydarzeniem będzie festyn rekreacyjny z wieloma atrakcjami – szczególnie dla dzieci.

Współorganizatorem Dni Podzamcza z Orange jest Fundacja RECAL, której przedstawiciele podczas festynu zorganizują ekologiczne zabawy i sportowe rywalizacje. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |