WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Informacje dotyczące podzielników ogrzewania

Bezpośredni kontakt z Firmą Minol Sp z o.o. w/s zleceń serwisowych dotyczących zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania oraz terminowości wykonania prac i udzielaniem odpowiedzi na przekazywane pisma.

PLIKI DO POBRANIA

   

Harmonogram wymiany wodomierzy na 
I kwartał 2015 r. 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma "Metrona Polska" z Warszawy wykonuje w bieżącym roku legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
W pierwszym etapie tj. Od dnia 21 stycznia do 31 marca br. wykona legalizację wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

więcej ... |


Informacja o zaplanowanych w miesiącu lutym 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
23.01.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje że w m-cu lutym br. zostaną wykonane prace remontowo-instalacyjne: 

więcej ... |


Wymiana okien na klatce schodowej i w suszarniach w budynku przy ul. Fortecznej 30 
20.02.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 24.02.2015 r. (wtorek) w budynku przy ul. Fortecznej 30, firma "PROFIL" z Żarowa rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej i w suszarniach, a od 25.02.2015 r. we wnękach.

więcej ... |


Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach przy ul. Palisadowej 87, 91, i 93
17.02.2015 
Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Palisadowa 93
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 19-02-2015r. w budynku przy ul. Palisadowa 93, firma "PORTAL" rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
Wymiana drzwi wiatrołapu w budynku przy ul. Palisadowej 93, 91, 89
Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach przy ul. Palisadowej 85 i 89
Wolna wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 11.
Przerwa w dostawie ciepłej wody i ogrzewania
Wymiana okien na klatce schodowej i w suszarniach w budynku przy ul. Fortecznej 32
Wymiana okien na klatce schodowej i w suszarniach w budynku przy ul. Fortecznej 34.
Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Hetmańskiej 50
Zaproszenie mieszkańców ulicy Palisadowej 72-80,82-90,92-104
Wymiana okien na klatce schodowej i w suszarniach w budynku przy ul. Fortecznej 36
Ćwiczenia Straży Pożarnej o charakterze ratowniczo-gaśniczym

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 |

  
  

 CO SŁYCHAĆ W OSK

OSK laureatem konkursu ekologicznego
06.02.2015
Projekt "Czysta natura" Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu zwyciężył w konkursie grantowym, którego celem było opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w regionie. Projekt realizowany będzie dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Cel ten osiągniemy poprzez edukację ekologiczną oraz przyrodniczą kształtującą i utrwalającą postawy proekologiczne w społeczeństwie, a szczególnie wśród dzieci.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |