WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |

   

Prace związane z remontem nawierzchni betonowej oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych na terenie parkingu przy ul. Blankowej 44 – 44a w Wałbrzychu 
13.11.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od dnia 15.11.2017r., na terenie ogrodzonego parkingu przy ul. Blankowej 44 - 44a w Wałbrzychu, będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni tego parkingu i wjazdu oraz wyznaczaniem stanowisk parkingowych (stanowiska będą wyznaczane liniami namalowanymi na podłożu tego parkingu).

więcej ... |


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  więcej ... |


 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!! 

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO


UWAGA - poważna awaria związana z uszkodzeniem kabla zasilającego oświetlenie ciągu pieszo - jezdnego przed budynkiem przy ul. Blankowej 23 - 41
22.11.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że przy ul. Blankowej 23 - 41 wystąpiła poważna awaria związana z uszkodzeniem kabla zasilającego oświetlenie ciągu pieszo - jezdnego przed budynkiem.

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 50 
14.11.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 50.

więcej ... |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych
13.10.2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie urządzane przy ul. Blankowej 44 - 44a w Wałbrzychu. Podania prosimy składać do dnia 10.11.2017 r.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

SM ,, Podzamcze " prosi o wybranie opiekunów pomieszczeń i zgłoszenie na piśmie do Spółdzielni
Wymiana elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Grodzkiej 26  
APEL do mieszkańców ul. Hetmańskiej 20 
Informacja ze spotkania w dniu 
20 grudnia 2016 r
Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palisadowej 2-16 oraz 18-28
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Stawki za dzierżawę parkingów
Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej 
Plan remontów na rok 2017 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców
Malowanie klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Basztowej 45 oraz 11 Listopada 99  
Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul. Fortecznej 32-40
Prace związane z utworzeniem miejsc parkingowych przy ul Blankowej 44
Wolna wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 30
Wymiana balustrad przy schodach klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 97
W budynku przy ul. Fortecznej 19-35 zostanie wstrzymana dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych.’ 
Prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego na odcinku przy ul. Fortecznej 22-24 (I etap). 
Wolna wnęka pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 44 
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 |

   CO SŁYCHAĆ W OSK

Różnobarwne ptaki w OSK 
20.11.2017

W dniu 18 listopada w siedzibie Ośrodka Społeczno–Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Kolorowe ptaki”. Wydarzenie odbyło się podczas wystawy kanarków i ptaków egzotycznych, która zakończy się 19 listopada.

Organizatorami konkursu byli: Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno-Kulturalny SM „Podzamcze” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu. Do konkursu, który adresowany był do uczniów klas 0 – III, zgłoszono 205 prac plastycznych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |