WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Informacje dotyczące podzielników ogrzewania

Bezpośredni kontakt z Firmą Minol Sp z o.o. w/s zleceń serwisowych dotyczących zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania oraz terminowości wykonania prac i udzielaniem odpowiedzi na przekazywane pisma.

PLIKI DO POBRANIA

   

Harmonogram wymiany wodomierzy na I i II kwartał 2015 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma "Metrona Polska" z Warszawy wykonuje w bieżącym roku legalizację wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
W okresie I i II kwartału br. wykona legalizację wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

więcej ... |


Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych
23.03.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącu kwietniu br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

więcej ... |


Wymiana okien we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 4
26.03.2015 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 28.03.2015r. (sobota) od godz. 8:00 w budynku przy ul. Hetmańskiej 4 - firma „PROFIL” z Żarowa rozpocznie wymianę okien we wnękach między piętrami.

więcej ... |


WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY NA ŚMIETNIK?
MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT

24.03.2015 
Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), stolarka budowlana, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony.

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

  
  

 CO SŁYCHAĆ W OSK

Pani Wiosna przybyła
23.03.2015 
W przeddzień kalendarzowej wiosny, w dniu 20 marca 2015 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji miejskiego konkursu plastycznego „PORTRET PANI WIOSNY”. Organizatorem konkursu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz Pasaż Tesco w Szczawnie Zdroju.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I - III oraz do dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół. Na konkurs wpłynęło 431 prac plastycznych. 19 prac plastycznych nie zostało dopuszczonych do konkursu z powodu nie spełnienia wymogów regulaminowych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |