AKTUALNOŚCI

  
 

Współpraca z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych
06.07.201

W dniu 29 czerwca br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych (DZPK) Odział Wałbrzych, a Spółdzielnią Mieszkaniową Podzamcze. Porozumienie podpisali: Pan Leszek Mazur Zastępca Dyrektora DZPK i Pan Tadeusz Choczaj Prezes Zarządu. 

Celem porozumienia jest ustalenie ogólnych zasad i warunków współpracy pomiędzy Spółdzielnią a DZPK w zakresie działań związanych z realizacją projektu MOJA NATURA będącego laureatem Konkursu Grantowego "Po Stronie Natury 2011/2012, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, a Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A.

W ramach współpracy zorganizowane będą dla dzieci i młodzieży warsztaty przyrodnicze i ekologiczne, zajęcia edukacyjno-dydaktyczne oraz wycieczki piesze do Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu Przyrody "Jeziorko Daisy", a także wycieczka autokarowa do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wraz ze zwiedzaniem Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Dzięki przychylności pracowników DZPK już w latach ubiegłych zorganizowane były w OSK dla dzieci i młodzieży prelekcje i warsztaty ekologiczne oraz przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki szlakami przyrodniczo-edukacyjnymi Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Informacje o Działalności DZPK dostępne są na: http://www.dzpk.pl/pl/ 
 
 


 

do góry  |