AKTUALNOŚCI

  
 

Sprzątanie Świata – Polska 2017 
10.07.2017 

Ośrodek Społeczno Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu przystąpił do 24 edycji akcji ,,Sprzątanie świata - Polska'' orgaznizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku kampania przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce" i realizowana będzie przez OSK w okresie od lipca do września.

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Uczestnicy wakacyjnych zajęć w OSK będą brali udział w warsztatach i prelekcjach ekologicznych i przyrodniczych. Ponadto będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych, podczas których przekazywane będą informacje na temat ochrony środowiska i zachowań turystów na szlakach.
Działania realizowane będą przy merytorycznym wsparciu Fundacji RECAL oraz Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.

 


 

do góry  |