AKTUALNOŚCI

  
 

Nagrodzono młodych artystów 
18.09.2017 

W dniu 18 września br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbyło wręczenie nagród laureatom I Regionalnego Konkursu Plastycznego "Kartka z wakacji". Organizatorami konkursu byli: Poseł na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka oraz Senator RP Wiesław Kilian.

Konkurs adresowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I – VII. Do konkursu zgłoszono 390 prac plastycznych z placówek kulturalnych i oświatowych regionu wałbrzyskiego.

Konkurs rozstrzygnięty został 6 września br., a jury w składzie: Barbara Malinowska - przewodnicząca, Agnieszka Szczęsna-Polak – sekretarz oraz Mariusz Nieć - członek. Komisja przyznała 11 nagród i 21 wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W gronie laureatów znalazły się uczennice, które brały udział w zajęciach organizowanych w OSK w okresie wakacji. Maja Gąszczak zajęła I miejsce, a Blanka Maj i Barbara Turków uzyskały II miejsca.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace udostępnione są w OSK SM Podzamcze na specjalnie zaaranżowanej wystawie.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
 

 


 

do góry  |