AKTUALNOŚCI

  
 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2018 
29.03.2018 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia będzie obchodzony pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich".

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze kolejny raz włączył się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, prowadząc koordynowaną przez PSSE w Wałbrzychu kampanię, której celem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Inwestycja w zdrowie to inwestycja w ludzi. W ramach podjętych działań zorganizowany będzie konkurs plastyczny dla dzieci pn. "Zdrowie dla wszystkich".

Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. To ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 r. w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

W jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do globalnych i lokalnych działań i dyskusji na temat sposobów osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu zdrowia dla wszystkich ludzi. Jest to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do powszechnej opieki zdrowotnej (UHC). Motywuje do realizacji podpisanych przez państwa członkowskie w 2015r. Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi.

Przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018 :

  • Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych. Nie oznacza ona jednak bezpłatnego dostępu do wszystkich możliwych czynności zdrowotnych, ponieważ żaden kraj nie jest w stanie świadczyć wszystkich usług bez odpłatności w sposób zrównoważony. Ważne jest stopniowe rozszerzanie usług w miarę wzrostu dostępnych zasobów.
  • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
  • Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
  • Wszystkie kraje będą podchodzić powszechnej opieki zdrowotnej na różne sposoby- nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ale każdy kraj może zrobić coś, by poprawić dostęp do opieki zdrowotnej.
  • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
  • Powszechna opieka zdrowotna bierze pod uwagę wszystkie składowe systemu zdrowia, służy także wspieraniu działań dla całej populacji takich jak kampanie zdrowia publicznego.

W Światowym Dniu Zdrowia warto podjąć działania zmierzające do poprawy zdrowia społeczeństwa oraz nagłaśniające poruszaną przez WHO problematykę.

 


 

do góry  |