AKTUALNOŚCI

  
 

Warsztaty recyklingowe 
11.07.2018 

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze przystąpił do projektu Every Can Counts (Każda puszka cenna) wdrażanego przez Fundację RECAL.

Dla uczestników wakacyjnych zajęć w OSK przeprowadzone zostały warsztaty recyklingowe wzbogacone o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami aluminiowymi. Za przykład posłużyła m.in. puszka aluminiowa, która dzięki swoim ekologicznym właściwościom może być w nieskończoność poddawana recyklingowi.

Projekt Every Can Counts (Każda puszka cenna) powstał w Europie, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem - na przykład w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii dzięki wsparciu producentów opakowań i branży recyklingowej. Sukces na jej rodzimym rynku spowodował, że została ona szybko rozszerzona na inne kraje: Francję, Austrię, Węgry, Rumunię, Czarnogórę, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, a od 2017 roku również Polskę. Otwarcie się na nowe kultury zaowocowało zbudowaniem doskonałej bazy doświadczeń, informacji i materiałów, a także możliwością tworzenia pozytywnych komunikatów na dużo szerszą skalę. W Polsce projekt Every Can Counts wdrażany jest przez Fundację Recal, która zamierza w ten sposób dodatkowo uatrakcyjnić prowadzone od 1995 roku działania, dzięki czemu doprowadzić do jeszcze lepszych efektów środowiskowych.

Najważniejsze cele kampanii:

Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:

  1. pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,

  2. wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,

  3. uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
    Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).

Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości regionów turystycznych – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.

Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.

Promocja regionów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny – za pośrednictwem mediów oraz warsztatów edukacyjnych, plakatów i kartek pocztowych.

Po zakończeniu warsztatów ogłoszony został konkurs plastyczny „Wakacje z every can counts”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia.

 

   

   

   

   

   

   
 
 

 


 

do góry  |