AKTUALNOŚCI

  
 

Atrakcje wakacyjne w OSK 
20.08.2018 

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali stacjonarne i terenowe zajęcia edukacyjne. Podczas prelekcji na terenie rekreacyjnym OSK dzieci uzyskały wiedzę na temat zamieszkujących w naszej okolicy zwierząt. Spotkanie zakończyło się zabawą w koło fortuny. Natomiast zajęcia terenowe odbyły się w Książańskim Parku Krajobrazowym. Przekazane dzieciom informacje dotyczyły chronionych gatunków roślin i zwierząt.

W ramach realizacji akcji „Bezpieczne wakacje” dzieci uczestniczyły w profilaktyczno-edukacyjnym programie Straży Miejskiej. W czasie teoretycznych i praktycznych zajęć dzieci zapoznane zostały z zasadami bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania podczas wakacji. Podczas zajęć omawiano dokonywanie zgłoszeń na telefony alarmowe, tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niebezpiecznych materiałów , zauważenia pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zapowiedzianym dniu „żółtym” dzieci uczestniczyły w warsztatach majsterkowo w Castoramie przyozdabiając kolorowymi farbami płócienne torby.

Wycieczka do Lutomierza obejmowała warsztaty warzenia sera oraz poznawanie funkcjonowania gospodarstwa rolniczego. Dzieci samodzielnie wykonywały sery poznając poszczególne etapy procesu produkcji. Natomiast na terenie gospodarstwa dowiedziały się m.in. o produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich, sposobów przechowywania zbóż oraz kukurydzy.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
 

 


 

do góry  |