AKTUALNOŚCI

  
 

Wystawa fotograficzna "Znaki czasu epidemii" 
28.04.2020

Podczas trwania Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1933 rząd USA uruchomił największy projekt fotograficzny, który kiedykolwiek został ufundowany ze środków państwowych. Wysłano wtedy dziesiątki fotografów na teren całych Stanów Zjednoczonych, by ukazali, jak wygląda życie Ameryki.

To wydarzenie były dla nas inspiracją do podjęcia próby ukazania zmian jakie przyniósł nam Polakom kryzys epidemii COVID-19.

W tym czasie już powstało i powstanie tysiące nowych zdjęć pokazujące zmiany jakie zaszły w naszym otoczeniu z uwagi na istniejącą epidemię. Zebranie takich fotografii i pokazanie ich na wspólnej wystawie w czasie po wygaśnięciu epidemii będzie dużym i znaczącym wydarzeniem. Będzie to również dokument o olbrzymiej i niepowtarzalnej wartości.

Organizatorzy:

  • Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
  • Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu.

Partner:

  • Kazimierz Szymela - wałbrzyski fotograf i przedsiębiorca.

Zapraszamy wszystkich fotografujących do udziału w wystawie.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

do góry  |