AKTUALNOŚCI

  
 

Zajęcia wakacyjne w OSK w 2020 roku 
22.06.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia dla dzieci podczas tegorocznych wakacji organizowane będą w zmienionej formie. Uczestników zajęć obowiązywać będą zaostrzone rygory sanitarne. Zorganizowane będą cztery turnusy. W każdym turnusie uczestniczyć może max 15 dzieci. Zapisy dzieci na zajęcia przyjmowane będą od 23 czerwca od godz. 8:00. 

Turnusy odbędą się w okresach:

  • od 1 lipca do 17 lipca
  • od 20 lipca do 31 lipca
  • od 3 sierpnia do 14 sierpnia
  • od 18 do 31 sierpnia

Dziecko zapisywane będzie na jeden dowolny turnus w momencie złożenia przez rodzica/opiekuna wszystkich wypełnionych i podpisanych oświadczeń. Przy zapisaniu dziecka na dany turnus obowiązuje kolejność chronologiczna. W przypadku wolnych miejsc dziecko może być zapisane również na inny turnus.

Szczegółowe informacje uwzględnione zostały w REGULAMINE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W OSK PODCZAS WAKACJI W 2020 ROKU. W załączeniu formularze obowiązujących aktualnie oświadczeń, które należy wypełnić i dostarczyć do OSK celem dokonania zapisu dziecka na zajęcia wakacyjne.


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


 

do góry  |