AKTUALNOŚCI

  
 

Zakończenie zajęć wakacyjnych w OSK 
31.08.2020

Na zakończenie zajęć organizowanych w okresie wakacji przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” kierowniczka Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wręczyła nagrody laureatom konkursów plastycznych: „Bezpieczne i wymarzone wakacje” i „Moja kolorowa maseczka” oraz zwycięzcom wakacyjnego wieloboju sportowego.

Podczas spotkania przypominano o obowiązujących zasadach związanych z pandemią koronawirusa m.in: zachowania dystansu, mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania ochronnych maseczek w miejscach publicznych i określonych sytuacjach. Sprawdzianem nabytych wiadomości było rozwiązywanie krzyżówki tematycznie związanej z pandemią.

Dla uczestników IV turnusu zorganizowano wycieczkę do pomnika ku czci Ułanów Legii Nadwiślańskiej upamiętniającego bitwę w dniu 15 maja 1807 roku, która była pierwszą potyczką ułanów pułku Legii Polsko-Włoskiej z wojskiem pruskim na Śląsku. Podczas pieszej wędrówki dzieci zapoznały się z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt żyjących w najbliższym środowisku.

Wiele radości przyniosły dzieciom warsztaty balonowe, które prowadziła animatorka z Centrum Animacji Karolandia. Natomiast funkcjonariuszki Straży Miejskiej przeprowadziły prelekcję dotyczącą ptaków w naszym mieście. Spotkanie wzbogacone było projekcją edukacyjnych filmów m.in. na temat zagrażających zdrowiu skutków dokarmiania gołębi. W ostatnich dwóch tygodniach wakacji wyznaczono tzw. „kolorowe dni”, w których dzieci przychodziły na zajęcia ubrane na: czerwono, czarno lub biało.

Wszystkie zajęcia zorganizowane w okresie wakacji przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” były współfinansowane przez Gminę Wałbrzych.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   

 

 


 

do góry  |