AKTUALNOŚCI

  
 

Program edukacyjny o zasadach bezpieczeństwa 
12.10.2020

W związku z koniecznością podjęcia kompleksowych działań edukacyjnych w czasie pandemii SarsCov-2 w zakresie ochrony przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą kropelkową - COVID 19, grypą i chorobami grypopodobnymi rozpoczęła się realizacja edukacyjnego programu "Choroby przenoszone drogą kropelkową - Wiem jak się zachować".

 Koordynatorami programu są: Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i dyrekcje i grona pedagogiczne przedszkoli i szkół. Natomiast partnerami: Ośrodek Społeczno Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze", Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1 oraz Kodak Expres SuperFotograf.pl Program o lokalnym zasięgu opracowany został przez pracowników Sekcji OZiPZ PSSE w Wałbrzychu, a jego realizację zaplanowano w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Celem programu są: Wzrost poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat ochrony przed zakażeniem chorobami przenoszonymi droga kropelkową, nabycie umiejętności właściwych zachowań minimalizujących ryzyko zakażenia oraz kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia.

Program realizowany jest metodami podawczymi /pogadanka, rozmowa, podsumowanie/ oraz aktywizującymi /burza mózgów, ćwiczenia, zabawy, praca z wierszem, praca w grupach/.

Wzmocnieniem skuteczności działań i poszerzeniem kręgu odbiorców - rodzice, opiekunowie - będzie zabranie do domu rysunków obrazujących sposoby zapobiegania zakażeniom oraz naklejek, a także rozmowy z rodzicami nt. zajęć, w których dzieci brały udział.

 

   

   

   

 


 

do góry  |