OBIEKT SPORTOWY

  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.GRODZKIEJ

1.          Obiekt sportowy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu.

2.          Na obiekcie sportowym znajdują się: kort tenisowy oraz wielofunkcyjne boisko mogące być wykorzystywane jako kort tenisowy, boisko do siatkówki lub koszykówki.

3.          Obiekt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.          Użytkowanie obiektu sportowego dopuszcza się wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nie zagrażających bezpieczeństwu.

5.          W trakcie korzystania z obiektu należy kierować się szeroko pojętą kulturą
i etyką sportową.

6.          Na obiekcie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
i wprowadzania zwierząt.

7.          Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego obuwia sportowego.

8.          Obiekt jest czynny codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 października.
W pozostałe dni w zależności od warunków atmosferycznych.

9.          Obiekt sportowy udostępniany jest bezpłatnie.

10.       Użytkujący obiekt przebywają na nim na własne ryzyko.

11.        Użytkujący obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczony lub uszkodzony osprzęt stanowiący wyposażenie obiektu.

12.        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie odpowiada za pozostawione
i zaginione rzeczy na obiekcie.

13.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze

Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą nr 8/13/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 18 lutego 2019 roku.

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

do góry  |