AKTUALNOŚCI
  

Jesteśmy nagrodzeni tytułem DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013
15.05.2013


    
W rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze otrzymała tytuł DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013. Ten ogólnopolski program uznaniowy, realizowany przez redakcję Strefy Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.  Warunkiem przystąpienia do programu było m.in. poddanie się weryfikacji ze strony zewnętrznych, obiektywnych mediów oraz pokazanie otwartości i jawności działania spółdzielni.

Dobra Spółdzielnia 2013 – Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski Program, którego zasadniczym celem jest wyłonienie spółdzielczych liderów, najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. Jego zadaniem jest także, poprzez pokazanie spółdzielczych liderów, wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zarządzania zasobami mieszkaniowymi, obsługi i działalność prospołecznościowa, jak również opinie na temat działających w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych zebranych przez organizatora projektu.

 


 

  

do góry  |