Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych


  

 

Kwiecień 2023 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: kwiecień 2023r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Blankowej 8 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac
 • remont dachu przy budynku przy ul. Kasztelańskiej klatki nr 20 do 26 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac
 • przebudowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 46 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu - kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Kasztelańska 72-82 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańska 14-26 w Wałbrzychu - kontynuacja prac
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańska 6-12 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac

roboty elektryczne:

 • remont WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 16 i 20 w Wałbrzychu - kontynuacja prac

 

MARZEC 2023 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: marzec 2023r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Basztowej 60 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu - kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Grodzka 4-20 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańska 14-26 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac

roboty elektryczne:

 • remont WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 16 i 20 w Wałbrzychu - rozpoczęcie prac

 

SIERPIEŃ 2022 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: sierpień 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Senatorskiej 8 w Wałbrzychu]
 • remont nawierzchni ciągu pieszego przy budynku przy ul. Hetmańskiej 68 w Wałbrzychu
 • demontaż istniejącej zabudowy wiatrołapu oraz wykonanie nowej zbudowy na potrzeby osadzenia nowej stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Basztowej 36-44
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 27-39 w Wałbrzychu wraz ze stropodachem wentylowanym - branża budowlana,
 • wykonanie remontu holi/przedsionków w budynkach mieszkalnych przy ul. Palisadowej 72-80, 82-90, 92-104 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 (klatki 42-50) w Wałbrzychu - branża budowlana i instalacyjna

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu
 • wymiana instalcji wodnej wraz z podejściami pod piony w klatkach przy ul. Grodzkiej nr 4 i nr 6
 • wykonanie podejścia pod pion wraz z zaworem oraz likwidacja 4szt. kompensacji w węźle cieplnym przy ul. Fortecznej 8

roboty elektryczne:

 • brak robót

LIPIEC 2022 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: lipiec 2022r.

roboty budowlane:

 • wykonanie docieplenia dwóch ścian szczytowych w zakresie ścian cokołu i przyziemia z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i opaski wokół budynku przy ul. Blankowej 8-18 oraz ul. Basztowej 2-22
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 (klatki 42-50) w Wałbrzychu - branża budowlana i instalacyjna

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Blankowej 8 - 18 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • brak robót

 

CZERWIEC 2022 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: czerwiec 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Senatorskiej 4 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Palisadowej 21-29 oraz ul. Palisadowej 33-45 w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 86 i ul. Kasztelańskiej 88 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • montaż obudów i wyłączników inst. fotowoltaicznej w tablicach administracyjnych w budynku przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu

MAJ 2022 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: maj 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kasztelańska 46 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana podejść pod gazomierze w komorze gazowej oraz wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Kasztelańska 78-80 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu
 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu

KWIECIEŃ 2022 r.:


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: kwiecień 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 18 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Basztowa 48-64 w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu
 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu

 

MARZEC 2022


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: marzec 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 16 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 20 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

 

LUTY 2022


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: luty 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 14 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 20 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Palisadowej 95-95a, 97-97a w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

roboty elektryczne:

 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

STYCZEŃ 2022


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: styczeń 2022r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 12 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • remont holu wejściowego w budynku przy ul. Kasztelańskiej 84 i 86 w Wałbrzychu
 • remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 6-8- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych ul. Blankowa 39-41
 • wymiana zaworu regulacyjnego cwu z siłownikiem w węźle cieplnym- ul. Kasztelańska 88 oraz ul. Grodzka 55 w Wałbrzychu

 

GRUDZIEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: grudzień 2021r.

roboty budowlane:

 • remont pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • remont holu wejsciowego w budynku przy ul. Kasztelańskiej 88 w Wałbrzychu
 • remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 6-8- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na strychu w budynku przy ul. Blankowej 11-19 oraz 23-41 w Wałbrzychu

 

LISTOPAD 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: listopad 2021r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Hetmańskiej 10 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • remont pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu
 • wymiana istniejących drabinek wejściowych na nowe pomiędzy dachem a nadbudową dachu budynku przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu-
 • remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fortecznej 6-8- rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany- kontynuacja prac
 • wymiana dwóch dźwigów osobowych w klatkach schodowych nr 87 i 89 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść, celem wykonania, w każdej z tych klatek, dodatkowego przystanku na poziomie +0,00 wejścia do budynku- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 2-4 w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Basztowej 45-47 w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54 w Wałbrzychu-
  kontynuacja prac
 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na strychu w budynku przy ul. Blankowej 11-19 oraz 23-41 w Wałbrzychu-kontynuacja prac

 

PAŹDZIERNIK 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: październik 2021r.

roboty budowlane:

 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Hetmańskiej 6 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • utwardzenie nawierzchni pod utworzenie 10 miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Palisadowej 21-45 (klatki nr 33-37) w Wałbrzychu
 • przeniesienie "gniazda z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów" oraz zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej usytuowanej w obszarze działki nieruchomości przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • czyszczenie przestrzeni stropodachu wentylowanego wraz z wykonaniem docieplenia stropodachu i remontem dachu budynku przy ul. Senatorskiej 30-46 (klatki nr 36-40) w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • wymiana dwóch dźwigów osobowych w klatkach schodowych nr 87 i 89 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść, celem wykonania, w każdej z tych klatek, dodatkowego przystanku na poziomie +0,00 wejścia do budynku- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wałbrzychu
 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54 w Wałbrzychu
 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na strychu w budynku przy ul. Blankowej 11-19 oraz 23-41 w Wałbrzychu
 • wymiana instalcji SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) w budynku przy ul. Kasztelańskiej 72-82 w Wałbrzychu
 • wymiana instalcji SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 w Wałbrzychu
 • wymiana instalcji SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) w budynku przy ul. Palisadowej 21-45 w Wałbrzychu

 

WRZESIEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: wrzesień 2021r.

roboty budowlane:

 • przeniesienie "gniazda z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów", zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej usytuowanej w obszarze działki nieruchomości przy ul. Basztowej 17-37 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Hetmańskiej 22 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża budowlana-stropodach wentylowany, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • wymiana dwóch dźwigów osobowych w klatkach schodowych nr 87 i 89 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść, celem wykonania, w każdej z tych klatek, dodatkowego przystanku na poziomie +0,00 wejścia do budynku- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 2-4 w Wałbrzychu
 • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynku przy ul.Basztowej 45-47 i 49-51 w Wałbrzychu 

 

SIERPIEŃ 2021


roboty budowlane:

 • wymiana dźwigu przy ul. Basztowej 33 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Hetmańskiej 60
 • wymiana witryn okiennych i drzwi w pawilonie przy ul. Kasztelańskiej 1 w Wałbrzychu - kontynuacja prac
 • remont elewacji pawilonu przy ul. Hetmańskiej 1 w Wałbrzychu - kontynuacja prac
roboty instalacyjne:
 • przegląd instalacji gazowej w budynkach przy ul. Fortecznej, Senatorskiej i Palisadowej w Wałbrzychu - kontynuacja

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul.Blankowej 8-18, 20-32 w Wałbrzychu

 

CZERWIEC / LIPIEC 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: czerwiec / lipiec 2021r.

roboty budowlane:

 • wymiana dźwigu przy ul. Basztowej 33 w Wałbrzychu
 • remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu – kontynuacja prac
 • wymiana witryn okiennych i drzwi w pawilonie przy ul. Kasztelańskiej 1 w Wałbrzychu - kontynuacja prac
 • remont elewacji pawilonu przy ul. Hetmańskiej 1 w Wałbrzychu - kontynuacja prac 
roboty instalacyjne: 
 • przegląd instalacji gazowej w budynkach przy ul. Fortecznej, Senatorskiej i Palisadowej w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 3-17, 27-33 w Wałbrzychu- kontynuacja prac

 

MAJ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: maj 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 24 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 59-61 w Wałbrzychu- kontynuacja prac
 • wykonanie, dostawa i montaż nakładek na istniejące balustrady balkonowe- celem podniesienia ich do wymaganej przepisami wysokości- w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w kontynuacja prac
 • rozbiórka istniejącego boksu smietnikowego oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. 11-go listopada 97 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu - kontynuacja prac
 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 3-17, 27-33 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

KWIECIEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: kwiecień 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 w Wałbrzychu
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 26 w Wałbrzychu
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 5-7 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 59-61 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wykonanie, dostawa i montaż nakładek na istniejące balustrady balkonowe- celem podniesienia ich do wymaganej przepisami wysokości- w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • rozbiórka istniejącego boksu smietnikowego oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. 11-go listopada 97 w Wałbrzychu
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac
 • wymiana 16 szt. pionów ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Kasztelańskiej 48-70 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

 • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

 

MARZEC 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: marzec 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- kontynuacja prac (kl nr 6)
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac

roboty elektryczne:

 • wymiana tablic licznikowych w budynku pzy ul. Grodzkiej 54
 •  wykonanie remontu instalacji samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w budynku przy ul. Sentorskiej 2-4 oraz ul. Blankowej 44-44a w Wałbrzychu

 

LUTY 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: luty2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- kontynuacja prac
 • malowanie klatki schodowej wraz z baiłkowaniem piwnic w budynku przy ul. Basztowej 56
 • termomodernizacja budynu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

roboty instalacyjne:

 • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- rozpoczęcie prac
 • montaż ECL w węzłach cieplnych- ul. Kasztelańska 16,26,32,50,68

roboty elektryczne:

 • montaż oświetlenia typu LED na klatkach schodowych- w budynku przy ul. Grodzkiej 22-40- kontynuacja prac
 • wymiana tablic licznikowych w budynku pzy ul. Grodzkiej 54
 • montaż oświetlenia typu LED na klatkach schodowych- w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20- rozpoczęcie prac
 • wymiana tablic licznikowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 42

 

STYCZEŃ 2021


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: styczeń 2021r.

roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad- celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac
 • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu- ETAP I- rozpoczęcie prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- kontynuacja prac

 

 


 

  
  

do góry  |