Zasady segregacji odpadów


  

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

"GNIAZDA"DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

Gniazdo” selektywnej zbiórki odpadów jest to miejsce, w którym ustawione są zróżnicowane kolorystycznie pojemniki przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 

  • NIEBIESKIE na papier i tekturę/makulaturę,
  • ŻÓŁTE na butelki PET,
  • ZIELONE na szkło.
  • BRĄZOWE na BIO

 

 

 


 

  

do góry  |