KONTAKT
  

  Wykaz telefonów


    
 

Sekretariat Zarządu

74 66 56 950

FAX

74 66 56 951

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja ogólna

74 66 47 253

Czynsze, windykacja

74 66 56 974

Zgłoszenia awarii i usterek

74 66 56 983

DZIAŁ EKSPLOATACJI ( ADMINISTRATORZY OSIEDLA)

Kierownik

74 66 56 965

Administrator ul. Kasztelańskiej i ul. Grodzkiej

74 66 56 966

Administrator ul. Blankowej i ul. Palisadowej

74 66 56 968

Administrator ul.Fortecznej, ul.Senatorskiej i ul. Poselskiej

74 66 56 969

Administrator ul.Basztowej, ul.Hetmańskiej, ul.Wiejskiej,

ul.Porcelanowej oraz ul.11-go Listopada

74 66 56 967

Administrator terenów zielonych

74 66 56 984

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik

74 66 56 964

Sprawy instalacyjne

74 66 56 962

74 66 56 959

Sprawy budowlane

74 66 56 961

Sprawy dotyczące wynajmu lokali, dzierżawy terenów i umów

74 66 56 963

DZIAŁ ROZLICZEŃ MEDIÓW I ANALIZ

Kierownik

74 66 43 036

Sprawy dotyczące rozliczeń mediów i analiz

74 66 47 251

74 66 56 976

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Kierownik

74 66 56 972

Sprawy dotyczące opłat za lokale użytkowe i garaże

74 66 56 973

Sprawy dotyczące opłat za lokale mieszkalne

74 66 56 975

Sprawy dotyczące wkładów, kredytów, wspólnot mieszkaniowych

74 66 56 977

Sprawy finansowo-księgowe

74 66 56 971

DZIAŁ WINDYKACJI

Kierownik

74 66 56 954

Sprawy dotyczące windykacji

74 66 56 978

74 66 56 430

 

INFORMATYK

74 66 56 953

SEKCJE

DS CZŁONKOWSKICH I MIESZKANIOWYCH

74 66 56 957

 

DS ORGANIZACYJNO - SAMORZĄDOWYCH

74 66 56 958

 

DS ADMINISTRACYJNYCH ( dot. siedziby Spółdzielni)

74 66 56 955

 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

74 66 56 983

awarie dźwigów

74 66 62 611

 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁDZIELNI, W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA

Przecieki na instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz nieszczelności na instalacji gazowej

661 878 756

Awarie elektryczne

662 142 826

Awarie dźwigów

604 945 123

 


 

  

do góry  |