OPŁATY ZA LOKALE

   

   

Składniki opłat za używanie lokali

   

Terminy wnoszenia opłat za używanie lokali

   

Rozliczenie kosztów za media
(woda, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna części
wspólnych i oświetlenia zewnętrznego)

   

Bieżące komunikaty dotyczące aktualnych opłat