AKTUALNOŚCI

  
 

Konkurs plastyczny „Nie zapominaj o swoim bezpieczeństwie”
08.03.2020

Ośrodek Społeczno Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” oraz Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wałbrzychu organizuje konkurs plastyczny „Nie zapominaj o swoim bezpieczeństwie”.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej przypominającej o zasadach i bezpiecznym zachowaniu w dobie koronawirusa (np. częstym i dokładnym myciu rąk, zachowaniu bezpiecznej odległości, zasłanianiu ust i nosa maseczką, unikania dotykania ust, nosa i oczu, używania rękawiczek, etc.).

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży, a praca może być wykonana dowolną techniką – również w wersji elektronicznej.

Nadesłane fotografie wykonanych prac sukcesywnie prezentowane będą naszej stronie internetowej oraz profilu FB. Najoryginalniejsze prace wybierze Komisja Konkursowa, która będzie brała pod uwagę: zakres i wartość merytoryczną, zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, walory artystyczne i estetyczne oraz jakość wykonania fotografii pracy.


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

do góry  |