AKTUALNOŚCI - Archiwum 2013 r.

  
 

 

Portret Świętego Mikołaja
20.12.2013 
W dniu 19 grudnia 2013 r. w Pasażu Tesco odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników III edycji miejskiego konkursu plastycznego „PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”. Przy zaaranżowanej wystawie nagrodzonych i wyróżnionych prac laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy. 

| więcej ... |


Uroczyste spotkania wigilijne
20.12.2013 
W miesiącu grudniu wśród wydarzeń organizowanych w OSK dominują uroczyste spotkania wigilijne. W dniu 18 grudnia w świątecznej atmosferze, przy dźwiękach śpiewanych kolęd, przy kruszeniu opłatków w trakcie składanych życzeń, spotkali się w naszym Ośrodku członkowie Stowarzyszenia „Radość Życia” oraz samotne osoby zamieszkujące na naszym osiedlu. 

| więcej ... |


Konkurs plastyczny „Ptaki w oczach dzieci”
02.12.2013 
Podczas trwającej w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu wystawy kanarków i ptaków egzotycznych ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego „Ptaki w oczach dzieci”. Współorganizatorem wystawy i konkursu był Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Wałbrzychu, który ufundował dla laureatów okolicznościowe puchary i wystawił dyplomy.

| więcej ... |


Rozstrzygnięcie konkursu Portret Pani Jesieni
21.11.2013 
W dniu 20 listopada b.r. w Pasażu Tesco nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień laureatom II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Portret Pani Jesieni”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu we współpracy z Ośrodkiem Społeczno – Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz Pasażem Tesco. 

| więcej ... |


Wycieczka do Karlowych Warów
15.11.2013 
W dniu 13 listopada 2013 b.r. w świetlicy Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu zgromadziła się publiczność, która brała udział w podróży do Karlowych Warów. Autorem prezentacji p.t. „ Karlowe Wary – perła w trójkącie uzdrowisk” wzbogaconej ciekawymi spostrzeżeniami był Grzegorz Rozpendowski, miłośnik turystyki i zwiedzania.

| więcej ... |


Uczciliśmy Święto Niepodległości
12.11.2013
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w dniu 10 listopada w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM Podzamcze. W godzinach popołudniowych Stowarzyszenie Radość Życia zaprezentowało inscenizację patriotyczną wzbogaconą narracjami patriotycznymi oraz wierszami nawiązującymi do polskich idei narodowościowych. 

| więcej ... |


Publikacja „Dla natury” już wydrukowana
23.10.2013
Wydanie publikacji „Dla natury” wpisane było do harmonogramu projektu jako ostatnie działanie realizacji przedsięwzięcia. W pierwszej części publikacji zawarto informacje o działalności OSK oraz Spółce GAZ-SYSTEM S.A., która jest organizatorem konkursu grantowego.

| więcej ... |


Sadzenie drzew i krzewów na osiedlu Podzamcze
17.10.2013
W dniu 17 października b.r., pomimo niesprzyjającej pogody, zapoczątkowana została akcja sadzenia drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych osiedla Podzamcze Przy sadzeniu pierwszych drzew uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu. Drzewa posadzone zostały pomiędzy ul. Palisadową i Forteczną na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw dzieci.

| więcej ... |


Konkurs plastyczny "Moje Podzamcze"
11.10.2013 
W dniu 10 października 2013 r. w Ośrodku Społeczno - Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" zostały ogłoszone wyniku konkursu plastycznego "Moje Podzamcze". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w ramach Jubileuszu 35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze". Do konkursu zgłoszono ponad 50 prac plastycznych. Ośmioosobowa komisja wyłoniła laureatów w czterech poszczególnych kategoriach wiekowych.

| więcej ... |


Sportowa sobota na Podzamczu
08.10.2013 
W dniu 5 października b.r. Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" zorganizował dwie imprezy sportowe pod patronatem Fundacji RECAL : XXXIII Bieg Przełajowy "Podzamcze" oraz marsz Nornic Walking z okazji Światowego Dnia Chodzenia.

| więcej ... |


SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA
23.09.2013 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu przyłączyła się do jubileuszowej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA jako oficjalny partner organizatora i koordynatora akcji - Fundacji Nasza Ziemia. W ramach zrealizowanych działań przy współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21. Im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (DZPK) i Fundacji RECAL zorganizowaliśmy warsztaty ekologiczne połączone z nauką i utrwalaniem zasad segregowania odpadów. 

| więcej ... |


Święto Seniora w OSK
13.09.2013 
W dniu 12.09.2013 r. członkowie Stowarzyszenia "Radość Życia" obchodzili Podzamczański Dzień Seniora. Na teren rekreacyjny Ośrodka Społeczno - Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" przybyło około 60 osób.

| więcej ... |


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
05.09.2013 
W dniu 04.09.2013 r. w Pasażu TESCO ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego "Energia z natury", zorganizowanego w ramach realizacji projektu "Dla natury".

| więcej ... |


Finał konkursu fotograficznego.
29.08.2013 
W dniu 28.08.2013 r. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałbrzychu ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego "Ukryta natura" zorganizowanego w ramach realizacji projektu "Dla natury".

| więcej ... |


Wycieczka z podziałem na grupy
29.08.2013 
Na początku ostatniego tygodnia wakacji dzieci uczestniczące w zajęciach wakacyjnych w OSK udały się do wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Tam nastąpił podział na dwie grupy, z których jedna zwiedziła bazę spółki ALBA Dolny Śląsk, a druga udała się na szczyt Chełmca.

| więcej ... |


Konkurs krajoznawczy
26.08.2013 
Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zorganizował konkurs krajoznawczy. Tematyka konkursu obejmowała historię, kulturę, zabytki i osobliwości turystyczne Dolnego Śląska. Pytania dotyczyły również form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskich Parków Narodowych i Krajobrazowych.

| więcej ... |


Kontynuacja zróżnicowanych zajęć
23.08.2013 
Uczestnicy zajęć wakacyjnych w OSK wzięli udział w pieszej wycieczce do Książańskiego Parku Krajobrazowego. Trasa przebiegała przez Rezerwat Doliny Różaneczników. Podczas przemarszu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (DZPK) prowadzili edukacyjne zajęcia przy tablicach dydaktycznych. Dzieci zaznajomiły się z florą i fauną oraz siedliskami objętymi ochroną. Wycieczka zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

| więcej ... |


Wycieczka autokarowa do Świeradowa Zdroju
23.08.2013 
Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zorganizowana została wycieczka autokarowa do Świeradowa Zdroju. Dzieci uczestniczące w wycieczce miały możliwość uzyskania bardzo interesującej wiedzy na temat Gór Izerskich.

| więcej ... |


XXI Nocne Kryterium o Złotą Spinkę Prezydenta Wałbrzycha
19.08.2013 
W dniu 15 sierpnia bieżącego roku przy Alei Podwale odbyło się XXI Nocne Kryterium o Złotą Spinkę Prezydenta Wałbrzycha. Na starcie Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego zameldowało się 227 zawodników i zawodniczek z 52 klubów w tym wiele ekip zagranicznych.

| więcej ... |


Bioróżnorodność Sudetów i gospodarowanie odpadami
12.08.2013 
Podczas dwóch wycieczek autokarowych dzieci uczęszczające na zajęcia ekologiczne i przyrodnicze organizowane w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu poznały bioróżnorodność dolnośląskich Parków Krajobrazowych. Warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu dotyczyły flory i fauny oraz budowy geologicznej tutejszej krainy wygasłych wulkanów.

| więcej ... |


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
05.08.2013 
Pierwszy konkurs plastyczny zorganizowany w ramach realizacji projektu „Dla natury” miał nazwę „Już małe dzieci segregują śmieci”. Do konkursu wpłynęło 76 prac, które wykonane zostały przez uczestników zajęć plastycznych w OSK w okresie lipca 2013 roku. Komisja konkursowa wyselekcjonował 34 prace, które eksponowane są w OSK.

| więcej ... |


Alternatywne źródła energii
01.08.2013 
Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałbrzychu zorganizowano prezentację multimedialną dotyczącą alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. W pierwszej części dzieci poznały sposoby wykorzystania sił przyrody w ujęciu historycznym. 

| więcej ... |


Zbieranie i segregowanie odpadów
31.07.2013 
Dla uczestników zajęć edukacyjnych odbywających się w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu zorganizowana została piesza wycieczka do pobliskiego Książańskiego Parku Krajobrazowego. Celem wyprawy było wysprzątanie odcinka przełomu rzeki Sczawnik przepływającej przez park. Jeszcze przed dojściem na obrzeża Parku, dzieci zaopatrzone w worki i rękawice ochronne, uzbierały znaczącą ilość odpadów. Zanieczyszczenia również znajdowały się przy wejściu do parku oraz w przełomie rzeki.

| więcej ... |


Przyrodnicze zajęcia terenowe
26.07.2013 
Przejście szlakiem turystycznym z Andrzejówki do Sokołowska przez Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich umożliwiło zapoznanie się uczestników wycieczki z osobliwościami przyrodniczymi Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 

| więcej ... |


Bezpieczne wakacje w oczach dzieci
25.07.2013
Rozstrzygnięto pierwszy konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających na zajęcia w OSK. Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” zorganizowany został z inicjatywy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wałbrzychu, której przedstawicielka przeprowadziła pogadankę z dziećmi na początku wakacji.

| więcej ... |


Warsztaty ekologiczne i Kampania „Czyste Sudety”
23.07.2013
Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” pan Jacek Wodzisławski - prezes Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL – zorganizował pierwsze warsztaty ekologiczne połączone z rozpoczęciem VIII edycji Kampanii „Czyste Sudety”. Zajęcia zrealizowane były w ramach realizacji projektu „Dla Natury”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

| więcej ... |


Wakacje w OSK
11.07.2013 
Podczas pierwszych dni wakacji uczestnicy zajęć w OSK zaznajomili się zasadami bezpieczeństwa. Prelekcje i pogadanki prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PPSE oraz Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS-u.

| więcej ... |


Realizacja programu „Dla natury”
11.07.2013 
W ramach działań związanych z realizacją projektu „Dla natury” zorganizowano w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze dla dzieci i młodzieży szereg zróżnicowanych zajęć. Wszystkie uwzględnione zostały w harmonogramie projektu realizowanego dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM S.A.

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA - Turniej Siatkówki Plażowej
25.06.2013 
Dnia 23 czerwca bieżącego roku na boisku przy ul. Blankowej odbył się Turniej Siatki Plażowej o puchar Pasażu Tesco. Była to ostatnia impreza zorganizowana przez Ośrodek Społeczno - Kulturalny SM Podzamcze w ramach obchodów Dni Podzamcza. W turnieju wystartowało 15 par mężczyzn oraz 3 pary kobiet.

| więcej ... |


Grand Prix w Badmintonie 2012/2013
25.06.2013 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich zakończona została kolejna edycja turniejów Grand-Prix w badmintonie sezonu 2012/2013. Cykl rozgrywek trwających od września 2012 roku obejmował 20 turniejów, które rozgrywano w 4 kategoriach, przy czym zawodnicy młodsi mogli startować w kategorii starszej. Do klasyfikacji końcowej zaliczono 15 najlepszych wyników.

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA – XXV Bieg Książański
17.06.2013 
W dniu 15 czerwca b.r. odbyła się kolejna impreza sportowa w ramach obchodów Dni Podzamcza z Pasażem Tesco 2013'. Trasa biegu wyznaczona była na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. W biegu wystartowało ponad 50 uczestników. 

| więcej ... |


Spotkanie młodzieży
17.06.2013 
W dniu 15 czerwca na placu przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła odbyło się spotkanie młodzieży pn. Owczarnia. Było to radosne przedwakacyjne uwielbienie Boga za kończący się rok szkolny. Podczas uroczystości zaplanowano blok ewangelizacyjny, adorację Najświętszego Sakramentu, eucharystię JE ks. Bp. Adama Balabucha oraz występy zespołów m.in. Testimonium.

| więcej ... |


Dzieci opanowały OSK
14.06.2013 
W dniu 13 czerwca firma windykacyjna KRUK zorganizowała w OSK dla dzieci swoich pracowników imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano wiele atrakcji m.in. przedstawienie teatralne, liczne zabawy z animatorami oraz urządzenia zabawowe na terenie rekreacyjnym. Na imprezę przybyło ponad 100 dzieci ze swoimi rodzicami lub opiekunami.

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA – festyn
10.06.2013 
W dniu 9 czerwca zorganizowany został festyn rekreacyjny w ramach obchodów Dni Podzamcza z Pasażem Tesco. Pomimo bardzo zmiennej pogody przeplatanej ulewnymi opadami i ciepłymi promieniami słońca prawie wszystkie elementy zaplanowanego programu zostały zrealizowane. W tym dniu scena głównie należała do dzieci i młodzieży z podzamczańskich przedszkoli i szkół. Uczestnicy przedstawiali barwne i widowiskowe prezentacje.

| więcej ... |


Turniej Siatkówki Plażowej – zmiana terminu 
29.05.2013 
Z przyczyn niezależnych od organizatora Turniej Siatkówki Plażowej zaplanowany w dniu 2 czerwca b.r. został odwołany. Impreza odbędzie się w drugiej połowie czerwca, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.


DNI PODZAMCZA – wystawa prac plastycznych
29.05.2013 
W ramach Dni Podzamcza z Pasażem Tesco w dniu 28 maja odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych zakwalifikowanych do ekspozycji w Pasażu Tesco. Wystawa „Jestem dzieckiem - mam prawo do ..." związana jest również ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Dziecka. 

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA – widowisko artystyczne
27.05.2013 
W dniu 26 maja br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM Podzamcze odbyła się kolejna impreza w ramach tegorocznych obchodów Dni Podzamcza z Pasażem Tesco. Dla przybyłych gości zaprezentował swój recital wałbrzyski bard Marcel Kambr. Przy akompaniamencie gitary wykonał znane i lubiane pieśni polskie i rosyjskie.

| więcej ... |


„Polska Piega” na Podzamczu
27.05.2013 
W IX edycji akcji Polska Biega wystartowało 303 uczestników. Wśród biegaczy najszybszy był Bartek Baczewski. Od pięciu lat impreza przebiega pod patronatem Invest Parku, który jednocześnie jest sponsorem nagród losowanych wśród wszystkich uczestników biegu.

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA - Otwarte Mistrzostwa w Badmintonie
27.05.2013 
W ramach Obchodów Dni Podzamcza w dniu 25 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu rozegrano Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Badmintonie o puchar PASAŻU TESCO. W mistrzostwach wystartowało 35 uczestników w czterech kategoriach wiekowych.

| więcej ... |


Współpraca z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych
24.05.2013 
W dniu 20 maja br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych (DZPK) Odział Wałbrzych, a Spółdzielnią Mieszkaniową Podzamcze. Porozumienie podpisali: Pan Leszek Mazur Zastępca Dyrektora DZPK i Pan Tadeusz Choczaj Prezes Zarządu SM Podzamcze. 

| więcej ... |


DNI PODZAMCZA – inauguracyjny wernisaż
23.05.2013 
W dniu 22 maja b.r. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu odbyła się pierwsza impreza w ramach Dni Podzamcza 2013. Był to wernisaż wystawy „Majowa łąka” przedstawiającej prace plastyczne najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz dzieci uczęszczających na zajęcia sekcji plastycznej w OSK.

| więcej ... |


Nagroda za autorski projekt przyznana
10.05.2013 
W dniu 9 maja 2013 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii GAZ-SYSTEM S.A. Wśród pięciu laureatów konkursu z Dolnego Śląska znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” , która zgłosiła do konkursu projekt „Dla natury”.

| więcej ... |


Jak dzieci postrzegają zwierzęta
24.04.2013 
W dniu 23 kwietnia 2013 roku na Pasażu Tesco odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników X edycji powiatowego konkursu plastycznego „MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO”. Na konkurs napłynęło 298 prac plastycznych z 7 placówek oświatowych. Podczas ogłoszenia wyników laureatom wręczono okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundował Pasaż Tesco. 

| więcej ... |


Multimedialne podróże
19.04.2013 
Szesnaście godzin lotu dzieli dwa miejsca, którym poświęcone były prezentacje multimedialne zorganizowane w dniu 19 kwietnia w OSK SM Podzamcze. Pierwsza przeniosła uczestników spotkania do stolicy naszych południowych sąsiadów, a druga do odległego i jakże odmiennego Nepalu. Chyba jedynym, co łączy obydwa te miejsca to brak dostępu do morza.

| więcej ... |


Rozgrywki piłkarskie WIOSNA 2013
19.04.2013 
Tradycyjnie wiosną na Podzamczu odbędą się osiedlowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez Ośrodek Społeczno - Kulturalny SM Podzamcze. Zebranie organizacyjne i losowanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia b.r. o godz. 18:00 na boisku ze sztuczną murawą przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich. Zapisy i rozgrywki prowadzi Kazimierz Staszewski, nr tel. 508 783 989 .

| więcej ... |


Turniej Tenisa stołowego 2012/2013 zakończony
16.04.2013 
W dniu 12 kwietnia 2013 roku. w Ośrodku Społeczno Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu zakończono 26 sezon Turnieju Tenisa Stołowego.

| więcej ... |


Kazimierz Staszewski uhonorowany
16.04.2013 
Problematyka rozwoju kultury fizycznej była głównym tematem Dolnośląskiego Kongresu Sportu powszechnego, który miał miejsce we Wrocławiu dnia 11 kwietnia b.r. W spotkaniu uczestniczyli : Minister Sportu Joanna Mucha, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz przedstawiciel świata sportu Aleksander Marek Skorupa.

| więcej ... |


Niezapomniane piosenki Czesława Niemena w OSK
08.04.2013 
Sukces, Wspomnienie, Sen o Warszawie, Stoję w oknie, Obok nas, Pod Papugami, Czy mnie jeszcze pamiętasz i wiele innych utworów Czesława Niemena mieli możliwość wysłuchać przybyli na koncert Jarka Królikowskiego. Koncert, który odbył się w dniu 6 kwietnia, wzbogacony był projekcją dokumentalnych zdjęć. Artysta ubarwił koncert wieloma anegdotami i wydarzeniami związanymi ze swoją pracą.

| więcej ... |


Projekt OSK laureatem konkursu Funduszu Naturalnej Energii
28.03.2013
Opracowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu projekt "Dla Natury" został laureatem konkursu grantowego. Projekt realizowany będzie dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

| więcej ... |


Wielkanocne akcenty
22.03.2013 
W dniu 21 marca 2013 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie X edycji powiatowego konkursu plastycznego "WIELKANOCNE ZWIERZĄTKO". Organizatorami konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu we współpracy z Ośrodkiem Społeczno - Kulturalnym SM "Podzamcze" w Wałbrzychu oraz Pasażem Tesco w Szczawnie Zdroju.

| więcej ... |


Pierwszy dzień wiosny w oczach dzieci
22.03.2013 
W dniu 21 marca 2013 roku w Pasażu Tesco odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II edycji miejskiego konkursu plastycznego "PORTRET PANI WIOSNY". Przy zaaranżowanej wystawie prac plastycznych laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy. 

| więcej ... |


Marsz do Starego Książa
18.03.2013 
W dniu 16 marca zorganizowany został II Rajd Nornic Walking. Tym razem impreza przebiegała pod honorowym patronatem Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałbrzychu i związana była z obchodami Światowego Dnia Zdrowia.

| więcej ... |


Marcowe rozgrywki tenisa stołowego
18.03.2013 
W dniu 16 marca pasjonaci tenisa stołowego rywalizowali w cyklicznych rozgrywkach zaliczanych do Turnieju Tenisa Stołowego dla VIP-ów. W imprezie wzięło udział 21 osób. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe statuetki i upominki.

| więcej ... |


Artystycznie na Dzień Kobiet
11.03.2013 
W przypadającym 8 marca Dniu Kobiet Stowarzyszenie Radość Życia oraz Ośrodek Społeczno-Kulturalny zorganizowali wieczór artystyczny. Dla uczestników imprezy najpiękniejsze polskie pieśni wykonał Chór Cantus.

| więcej ... |


Kobiety w oczach dzieci
08.03.2013 
Z okazji przypadającego 8 Marca Międzynarodowego Dnia Kobiet Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze", Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu oraz Pasaż Tesco w Szczawnie Zdroju zorganizowali wystawę prac plastycznych "Kobiety z różnych stron świata w oczach dziecka". 

| więcej ... |


I Spotkanie z Fotografią Krajoznawczą
07.03.2013 
W dniu 6 marca do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu przybyło bardzo wielu zwolenników turystyki i fotografii krajoznawczej. Impreza zorganizowana przy znaczącym zaangażowaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej, w szczególności jej przewodniczącego Alka Ziółkowskiego, umożliwiła prezentację dorobku fotograficznego i audiowizualnego pasjonatów fotografii krajoznawczej.

| więcej ... |


Turniej Warcabowy
04.03.2013 
W dniu 2 marca b.r. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" odbyły się I Mistrzostwa Wałbrzycha w Warcabach 64-polowych w grze błyskawicznej. W Mistrzostwach wzięło udział 16 osób. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Dęby Wałbrzych".

| więcej ... |


W drodze na Elbrus
22.02.2013 
W dniu 21 lutego zorganizowany została w OSK multimedialna prelekcja Andrzeja Matwiejczuka p.t. "Na Wschód…Kaukaz i Czarnohora w obiektywie". Współpracujący z naszym ośrodkiem pan Andrzej jest pasjonatem podróży i poznawania świata. 

| więcej ... |


Poezja dla zakochanych
15.02.2013 
W dniu 14 lutego obchodzony jest Dzień Zakochanych. Z tej okazji w OSK zorganizowany został Walentynkowy Wieczór Poetycki. Członkowie Stowarzyszenia "Radość Życia", które było współorganizatorem wydarzenia, zadbali o stworzenie nastrojowej atmosfery. 

| więcej ... |


Rozstrzygnięcie konkursu "Moje Walentynki"
12.02.2013 
W dniu 11.02.2013 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników miejskiego konkursu plastycznego "MOJE WALENTYNKI". Do konkursu zgłoszone zostały prace dzieci, które uczestniczyły w zajęciach plastycznych zorganizowanych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM Podzamcze w ramach ferii zimowych. 

| więcej ... |


FERIE W OSK
11.02.2013 
Karnawałowym balem maskaradowym zakończyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych zorganizowanych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. Przez dwa tygodnie ferii uczestnicy zajęć mieli możliwość na wesoło zdobywając jednocześnie wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

| więcej ... |


Rywalizacja biegaczy w zimowej scenerii
21.01.2013 
W dniu 19 stycznia odbył się zorganizowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze XIV Bieg o Memoriał Stanisława Kaczmarka, zasłużonego byłego prezesa SM Podzamcze. Tym razem impreza przebiegała pod patronatem Poseł na Sejm RP Katarzyny Mrzygłockiej i Fundacji Recal. Pomimo niesprzyjających zalegającego śniegu i niskiej temperatury w biegu wystartowało ponad 80 zawodników.

| więcej ... |


X Przegląd Kolęd i Pastorałek
14.01.2013 
W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM Podzamcze odbył się w dniu 12 stycznia X Przegląd Kolęd i Pastorałek. W otoczeniu specjalnie zaaranżowanej scenografii i w obecności licznie przybyłych widzów na scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Dzieci śpiewały znane kolędy i pastorałki. Wszyscy wykonawcy otrzymali paczki z prezentami, które wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk

| więcej ... |


Wieczór autorski Hannibala Smoke
11.01.2013 
W dniu 10 stycznia w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielnia Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu odbyło się spotkanie autorskie Hannibala Smoke - pisarza, dziennikarza i grafika związanego z Dolnym Śląskiem. Podczas spotkania zaprezentowany został magiczny kryminał "Emplarium" w filmowej scenerii ginących pałaców Dolnego Śląska. Uczestnikom spotkania została problematyka zróżnicowanych działań i aspektów, które spowodowały degradację wielu zabytkowych dolnośląskich obiektów.

| więcej ... |


 

do góry  |