Od 1 listopada 2019 r. odpady odbiera firma Alba, od której miasto zażądało spełnienia 
rygorystycznych norm ekologicznych

  Co nas czeka ?

 • Znaczne podwyżki opłat za odbiór śmieci

 • Wysokie kary za brak segregacji

 • Nowe pojemniki z czipami oraz samochody z kamerami i systemem informującym o dacie i godzinie opróżnienia kontenera

 •  Surowe zasady segregacji śmieci

 • Brak możliwości niesortowania odpadów

  Poziom segregacji odpadów będzie musiał być znacznie wyższy niż do tej pory.
  Większa troska ze strony mieszkańców i wyższe koszty, to trudne zadanie do zrealizowania – jednak konieczne !

 • Czas „edukacji” już minął teraz nastąpi wyciąganie konsekwencji i kary.

 • Musimy się dostosować i pilnować, aby każdy mieszkaniec segregował śmieci.

 • Inaczej mieszkańcy danej nieruchomości, ze względu na zbiorową odpowiedzialność będą płacić coraz wyższe opłaty śmieciowe.


 WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Racjonalne ogrzewanie
01.10.2019

 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC)

więcej ... |


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
30.09.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. 
Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.


Coś dla naszych milusińskich :)
13.11.2019
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu wykonała prace związane z modernizacją placu zabaw przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu.

więcej ... |


INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ w październiku 2019r. KONTROLI P.POŻ w nieruchomości przy ul. Porcelanowej 1 do 11
13.11.2019
W związku z przeprowadzoną kontrolą przeciwpożarową budynku i stwierdzonymi nieprawidłowościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu 

więcej ... |


INFORMACJA/ KOMUNIKAT do wszystkich mieszkańców
07.11.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że doszło do interwencji Straży Pożarnej, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia z powodu wyczuwalnego zapachu gazu na klatce schodowej.

więcej ... |


ZA TO GROZI KARA!!!
29.10.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zamontowany na terenie osiedla monitoring uprawnia do pozyskania wizerunku osób, które podrzucają między innymi gabaryty, odpady budowlane, sprzęt agd, rtv itp. do boksów śmietnikowych, komór zsypowych i na tereny przyległe.

więcej ... |


Licytacje Komornicze
18.10.2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz.10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 213, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Blankowa ,58-314 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00072596/8.

więcej ... |


KOMUNIKAT
17.10.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia: 
 • 22.10.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien na klatce schodowej
 • 23.10.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien we wnękach pomiędzy piętrami przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Basztowej 62.

więcej ... |


Droga pożarowa – nie zastawiaj!
02.10.2019
Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.

więcej ... |


INFORMACJA
01.10.2019
Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz w związku z
uzupełnieniem miejsc zielonych na Naszym osiedlu Spółdzielnia
Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że do końca roku wykona nasadzenie drzew, biorąc tym samym udział w akcji „Czysty i Zielony Wałbrzych 2020.”


INFORMACJA
01.10.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” będzie wykonywać prace wycinki
drzew na terenie osiedla. Przystąpi do tego po okresie lęgowym ptaków
tj. po 15 października na podstawie wydanych decyzji przez Prezydenta
Miasta Wałbrzycha.


KOMUNIKAT
30.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 02-09-2019r. będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni szutrowej oraz betonowej przy ul. Blankowej 35-41.

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

LISTOPAD  |  więcej ...  |

GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
06.11.2019

 
 

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Dbamy o czyste miasto 
16.10.2019

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” włączył się jako partner Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej do konkursu „Czysty Wałbrzych”.

Organizatorem konkursu jest: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia oraz Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii KidsTech. Celem konkursu jest m.in. kreowanie postaw proekologicznych. OSK SM Podzamcze zorganizował dla uczniów PSP z Oddziałami Integracyjnymi warsztaty recyklingowe, które prowadził Prezes Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Opakowań RECAL Jacek Wodzisławski. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |