I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid – 19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi od 19 października 2020r. do odwołania

 • wstrzymuje się wykonywanie w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni:
  1) przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych,
  2) wymian stolarki okiennej,

 • ogranicza się interwencje służb technicznych dotyczące utrzymania w ruchu instalacji w lokalach tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia,

 • ogranicza się interwencje służb techniczno - eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji w lokalach.

Wałbrzych, dnia 16.10.2020r. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu

K O M U N I K A T !

Wobec konieczności zachowania bezpieczeństwa przy znacznym wzroście zachorowań na COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zmienia do odwołania – zasady obsługiwania interesantów przez komórki organizacyjne Spółdzielni.

Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem internetu, poprzez pocztę lub telefonicznie. Istnieje również możliwość złożenia korespondencji do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu będą obsługiwane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania.

Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.

Bez wcześniejszego umówienia nie będzie możliwości wejścia do Spółdzielni.

    

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

OSTRZEŻENIA POGODOWE 

PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |


OGŁOSZENIE
W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


KOMUNIKAT
15.01.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „Grabma” od dnia 18.01.2021r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Basztowej 56.
 
Prosimy lokatorów o usunięcie kwiatów i innych przedmiotów z korytarza klatki schodowej oraz udostępnienie pomieszczeń wspólnego użytku tj. suszarni, w celu ich pomalowania.
Za powstałe w związku z tym uciążliwości przepraszamy.

Administracja


WIERSZEM PISANE
14.01.2021

Bałwanek [6.01.2021]

Poranek nas wita, pięknie i wesoło
By iść na działkę, rozglądając dookoła
Wszędzie jest biało, to śniegu płatki
I niespodzianka, którą sprawiły dziatki
 

więcej ... |


Nośmy maseczki w windach!
05.01.2021
W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu zwraca się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób oraz o korzystania z wind i części wspólnych budynków wyłącznie mając prawidłowo założoną maseczkę, która zakrywa usta i nos.

KOMUNIKAT
04.01.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 04-01-2021r. do dnia 31-03-2021r. będą prowadzone prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Fortecznej 2-8.
W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności i nie parkowanie samochodów na remontowanym odcinku.
Za utrudnienia przepraszamy.
Administracja

KOMUNIKAT
15.12.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 15.12.2020r. (wtorek) rozpoczęto prace związane z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw na terenie nieruchomości przy ul. Porcelanowej 1 do 11.
Prosimy o nie parkowanie samochodów w rejonie objętym pracami.
Za uciążliwości przepraszamy.

Administracja


Uwaga: znaleziono pęk kluczy przy ul. Hetmańskiej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w Administracji Spółdzielni znajdują się w/w klucze. Właściciela kluczy prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania, celem umówienia sposobu odebrania kluczy – tel. 74/66 56 967.

Administracja


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
16.12.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

„Magiczne Święta” prace konkursowe 
08.12.2020

Prezentujemy nadesłane prace na konkurs plastyczny „Magiczne Święta”. Oczekujemy na kolejne i przypominamy, że uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną tematycznie dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości. 

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |