I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid – 19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi od 19 października 2020r. do odwołania

 • wstrzymuje się wykonywanie w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni:
  1) przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych,
  2) wymian stolarki okiennej,

 • ogranicza się interwencje służb technicznych dotyczące utrzymania w ruchu instalacji w lokalach tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia,

 • ogranicza się interwencje służb techniczno - eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji w lokalach.

Wałbrzych, dnia 16.10.2020r. 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


K O M U N I K A T !

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid – 19 , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, informuje, że od dnia 19 października 2020r. zostają wstrzymane do odwołania :

 • wszystkie zajęcia w Ośrodku Społeczno – Kulturalnym,

 • przyjęcia interesantów w siedzibie Spółdzielni.

Wszelkie zgłoszenia można dokonywać telefoniczne, drogą mailową ( wykaz telefonów, dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni) lub za pomocą Poczty Polskiej.

Ponadto przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu została umieszczona skrzynka, do której możecie Państwo wrzucać korespondencję. 


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta do godz. 22:00.

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji w godzinach od 22:00 do 7:00, w zakresie:

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej:
661 878 756

awarie elektryczne:  662-142-826

awarie dźwigów:  604-945-123
  

OSTRZEŻENIA POGODOWE 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

 1. uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),

 2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie mieszkają lub nie gospodarują),

więcej ... |


Urządzanie parkingu przy nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11.
20.10.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że przystąpiła do prac związanych z zabudową bramy wjazdowej na teren parking położonego na nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11. Sterowana pilotami brama wjazdowa zostanie zbudowana przed stróżówką, od strony ul. Grodzkiej. Ponadto teren tego parkingu zostanie ogrodzony, a od strony balkonowej budynków Grodzka 5-7 i 9-11, w ogrodzeniu tego parkingu, zostanie zamontowana furtka dla ruchu pieszego.

więcej ... |


Notatka ze spotkań z mieszkańcami budynku Forteczna 2-20 które odbyły się w dniach: 15, 16, 22, 23, 24 września 2020 r.
13.10.2020

W dniach jw. przeprowadzono spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu w przedmiocie planowanej kompleksowej termomodernizacji budynku jw. 

W spotkaniach Spółdzielnię Mieszkaniową ''Podzamcze'' w Wałbrzychu reprezentowali:

 • Prezes Zarządu mgr Tadeusz Choczaj
 • z-ca Prezesa ds. Technicznych mgr inż. Jerzy Kristen
 • z-ca Prezesa Główny Księgowy mgr Barbara Majka
 • kierownik działu technicznego inż. Ryszard Grocholski

więcej ... |


Uruchomienie ogrzewania
21.09.2020
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu podjęła decyzję o rozpoczęciu ogrzewania budynków będących w jej zasobach od dnia 21.09.2020r.

Jednocześnie informujemy, że w budynku przy ul. Palisadowej 30-46 trwają prace remontowe i termin uzupełnienia wody w instalacji c.o. w w/w budynku zostanie podany
w odrębnym komunikacie.


Wolne miejsca parkingowe
20.10.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na niżej wymienionych parkingach, administrowanych przez spółdzielnię, na wjeździe do których są zabudowane sterowane pilotami bramy wjazdowe, są jeszcze wolne miejsca parkingowe:
 1. parking przy ul. Basztowej 51: miejsca nr 54, 70, 72,
  parking przy ul. Fortecznej 51: miejsca nr 1, 17.

Miejsca będą przydzielane w kolejności składania podań. W przypadku braku podań składanych przez nowych dzierżawców, kolejne ( drugie ) miejsca parkingowe będą przydzielane osobom, które już dzierżawią miejsca na tych parkingach. Na pozostałych parkingach administrowanych przez spółdzielnię ( parkingi przy: ul. Kasztelańskiej 70, Kasztelańskiej 84, Blankowej 11 i Blankowej44 ) brak jest obecnie wolnych miejsc parkingowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963.


KOMUNIKAT
20.07.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach.  

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
09.09.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wernisaż wystawy fotograficznej 
19.10.2020

W dniu 16 października 2020 r. w Ośrodku Społeczno - Kulturalnym SM Podzamcze otwarto wystawę fotografii Piotra Sadoczyńskiego pt. „Z ulubionych gór”.

Piotr Sadoczyński jest członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. Poświęcił olbrzymią ilość czasu, zarywał noce, aby po pokonaniu niejednokrotnie długiej drogi, znaleźć się o właściwym czasie w odpowiednim miejscu. Najlepiej czuję się w górach, „to mój żywioł” - mówi o sobie autor wystawy.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |