PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74 666 26 11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662 142 826

awarie dźwigów tel. 604 945 123
 

| więcej kontaktów ... | 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 10.06.2024r. zostaną rozpoczęte prace budowlane i elektryczne poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Grodzka 18 w Wałbrzychu.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w WałbrzychuKoszty za III 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.989.693,35 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 27.920,84 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.961.772,51 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za IV 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.611.154,47 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 22.690,57 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.588.463,90 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za V 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.126.463,37 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 16.087,45 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.110.375,92 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

| więcej ... |


OSTRZEŻENIA POGODOWE 
Brak aktywnych ostrzeżeń i komunikatów ostrzegawczych

BIEŻĄCE KOMUNIKATY

Komunikaty


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

DRUKI DO POBRANIA

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ - POLISA UNIQA

DODATEK MIESZKANIOWY

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 AKTUALNOŚCI

Formalności przy zmianie właściciela prawa do lokalu mieszkalnego

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Spółdzielnią a mieszkańcami, jej przyspieszenia oraz ograniczenia kosztów istnieje możliwość wypełnienia i złożenia dokumentu "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną"
Dokument taki umożliwia osobom zainteresowanym złożenie deklaracji o chęci otrzymywania wszelkiej korespondencji przeznaczonej dla właściciela lokalu w postaci elektronicznej.
 
Powyższe oświadczenie dotyczy w szczególności: informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych, ich zmian, rozliczeń mediów, zawiadomień oraz wezwań związanych z posiadanym lokalem - nie zwalnia jednak z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie papierowej, jeżeli taka zostanie nadana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu.
 
Oświadczenie dostępne jest:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 25 (parter),

  • na stronie internetowej w zakładce „DRUKI DO POBRANIA”.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w WałbrzychuSzanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 30.05.2024 r. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wprowadza nową Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Szczegóły dostępne w Taryfie opublikowanej na stronach WZWiK, link poniżej:

http://wzwik.walbrzych.sisco.info/zalaczniki/1911/Decyzja_ WR.RZT.70.137.2022_22-05-2024_12-17-38.pdf

Podwyżka ceny zakupu i dostawy 1m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi około 31%
w stosunku do dotychczasowej taryfy.

Zmiana wysokości opłat zaliczkowych za zimną wodę i kanalizację, które wnoszą Państwo przy miesięcznych opłatach za używanie lokalu nastąpi od dnia 01.08.2024 r.

Informacje otrzymają Państwo w terminie do końca lipca 2024 r. razem z kartą rozliczenia kosztów wody za okres I-V 2024.

Zarząd SM „Podzamcze”


 


PLANOWANE I REALIZOWANE PRACE BUDOWLANO - REMONTOWO - INSTALACYJNE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"


  • Prace remontowo-konserwacyjne

więcej ... |


  • Przeglądy instalacji gazowej od 17.02.2023 r.

harmonogram ... |


  • Wymiana podzielników kosztów ciepła

harmonogram ... |


  • Wymiana wodomierzy

więcej ... |


  • Wymiana dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni 

więcej ... |


GOSPODARKA ODPADAMI


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" wzywa mieszkańców, którzy pozostawili gabaryty (meble, sprzęt rtv i agd, drzwi, armatura sanitarna itp.)
do ich natychmiastowego usunięcia !!!
    

więcej ... |
Zasady segregacji odpadów

PSZOK - Ulotka informacyjna

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK


 


więcej ... |  

REZYGNACJA Z KSIĄŻECZEK OPŁAT
Osoby, które nie dokonują opłat za mieszkanie na blankietach z książeczek opłat, proszone są o złożenie rezygnacji z otrzymywania książeczek.
Pisemną rezygnację można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać na adres Spółdzielni lub na e-mail: biuro@smpodzamcze.com.pl Rezygnację można również zgłosić telefonicznie pod numerem 74-66-56-974

 CO SŁYCHAĆ W OSK

DNI PODZAMCZA –Prezentacje Taneczne

W dniu 8 czerwca b.r. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu odbyły się Prezentacje Taneczne uczestników treningów organizowanych przez Studio Tańca CARMEN. 

| więcej ... |


U W A G A !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do zatkania instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Fortecznej 8.
Przyczyną jest wrzucanie przez nieodpowiedzialnych mieszkańców do kanalizacji różnego rodzaju szmat, siatek, obierek. 

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK ! 

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu § 6 pkt.2
„Zabrania się wrzucania do muszli klozetowej wszelkich materiałów mogących spowodować zatkanie instalacji kanalizacyjnej, takich jak np. śmieci, wata, kości, szmaty.”
Zwracamy uwagę, że koszty udrażniania i sprzątania po wybiciu kanalizacji obciążają wszystkich mieszkańców nieruchomości. 

   
   

do góry  |