PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74 666 26 11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662 142 826

awarie dźwigów tel. 604 945 123
 

| więcej kontaktów ... | 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Spółdzielnią a mieszkańcami, jej przyspieszenia oraz ograniczenia kosztów istnieje możliwość wypełnienia i złożenia dokumentu "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną"
Dokument taki umożliwia osobom zainteresowanym złożenie deklaracji o chęci otrzymywania wszelkiej korespondencji przeznaczonej dla właściciela lokalu w postaci elektronicznej.
 
Powyższe oświadczenie dotyczy w szczególności: informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych, ich zmian, rozliczeń mediów, zawiadomień oraz wezwań związanych z posiadanym lokalem - nie zwalnia jednak z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie papierowej, jeżeli taka zostanie nadana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu.
 
Oświadczenie dostępne jest:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 25 (parter),
  • na stronie internetowej w zakładce „DRUKI DO POBRANIA”.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w WałbrzychuKoszty za XII 2022 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 3.274.863,01zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 557.045,76zł.
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.717.817,25 zł
Podane wartości zawierają w sobie 5% VAT.

Koszty za I 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 3.328.161,37 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 565.122,92 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.763.038,45 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za II 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 3.418.557,29 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 580.515,14 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.838.042,15 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za III 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 2.773.187,88 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 470.479,52 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.302.708,36 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za IV 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 2.560.090,59 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 435.075,77 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.125.014,82 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za V 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.345.769,22 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 230.731,83 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.115.067,39 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za VI 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.142.447,62 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 177.251,54 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 965.196,08 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za VII 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.061.669,44 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 163.868,37 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 897.801,07 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za VIII 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.073.526,04 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 165.680,17 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 907.845,87 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za IX 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.052.476,70 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 162.656,71 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 889.819,99 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za X 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.676.180,63 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 255.936,02 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.420.244,61 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za XI 2023r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 2.706.461,63 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 410.598,43 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.295.863,20 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za XII 2023 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 3.353.307,04 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 509.431,29 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 2.843.875,75 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za I 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 3.244.801,45 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 45.356,64 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 3.199.444,81 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.


OSTRZEŻENIA POGODOWE 

BIEŻĄCE KOMUNIKATY

Komunikaty


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

DRUKI DO POBRANIA

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ - POLISA UNIQA

DODATEK MIESZKANIOWY

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 AKTUALNOŚCI

Formalności przy zmianie właściciela prawa do lokalu mieszkalnego

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


 


PLANOWANE I REALIZOWANE PRACE BUDOWLANO - REMONTOWO - INSTALACYJNE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"


  • Prace remontowo-konserwacyjne

więcej ... |


  • Przeglądy instalacji gazowej od 17.02.2023 r.

harmonogram ... |


  • Wymiana podzielników kosztów ciepła

harmonogram ... |


  • Wymiana wodomierzy

więcej ... |


  • Wymiana dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni 

więcej ... |


GOSPODARKA ODPADAMI


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" wzywa mieszkańców, którzy pozostawili gabaryty (meble, sprzęt rtv i agd, drzwi, armatura sanitarna itp.)
do ich natychmiastowego usunięcia !!!
 
  

więcej ... |
Zasady segregacji odpadów

PSZOK - Ulotka informacyjna

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

 


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

przyjmuje zgłoszenia dotyczące;
  -  zmiany właścicieli lokali,
  -  liczby osób zamieszkujących w lokalu,
  -  awarii i usterek,
oraz wnioski dotyczące;
  -  wydania zaświadczenia o przysługującym spółdzielczym
      własnościowym prawie do lokalu,
  -  wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za
      używanie lokalu.

więcej ... |

REZYGNACJA Z KSIĄŻECZEK OPŁAT
Osoby, które nie dokonują opłat za mieszkanie na blankietach z książeczek opłat, proszone są o złożenie rezygnacji z otrzymywania książeczek.
Pisemną rezygnację można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać na adres Spółdzielni lub na e-mail: biuro@smpodzamcze.com.pl Rezygnację można również zgłosić telefonicznie pod numerem 74-66-56-974

 CO SŁYCHAĆ W OSK

Uhonorowanie OSK podczas wernisażu wystawy fotograficznej 

W dniu 22 lutego 2024 r. w Sali Wystawowej Ośrodka Społeczno – Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zainaugurowano wystawę prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pt. „ Niezwykłe kadry 2023 roku”.

| więcej ... |


U W A G A !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do zatkania instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Fortecznej 8.
Przyczyną jest wrzucanie przez nieodpowiedzialnych mieszkańców do kanalizacji różnego rodzaju szmat, siatek, obierek. 

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK ! 

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu § 6 pkt.2
„Zabrania się wrzucania do muszli klozetowej wszelkich materiałów mogących spowodować zatkanie instalacji kanalizacyjnej, takich jak np. śmieci, wata, kości, szmaty.”
Zwracamy uwagę, że koszty udrażniania i sprzątania po wybiciu kanalizacji obciążają wszystkich mieszkańców nieruchomości. 

   
   

do góry  |