I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 24.06.2020 r. przywraca realizację prac w obrębie lokali mieszkalnych.
Warunkiem realizacji prac będzie:

 • zachowanie ogólnie obowiązujących zasad przeciwdziałania pandemii koronawirusa,

 • uzyskanie pisemnej zgody użytkownika lokalu i potwierdzenia, że użytkownik nie przebywa na kwarantannie i jest zdrowy.

Dotyczy to między innymi prac w zakresie:

 1. wykonywania przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 2. wykonywania wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 3. interwencji służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych,

 4. interwencji służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dot. zgłoszeń lokatorów w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzych


Informujemy o możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta ( parter, pokój 25, wejście od strony parkingu) oraz w Dziale Eksploatacji – Administratorzy ( parter, pokój nr 3, wejście od strony al. Podwale) – przy zachowaniu określonych przepisami prawa zasad w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa ( zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp, limit interesantów przy stanowisku pracy).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych kolejek przed wejściem do Spółdzielni zalecamy wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty z pracownikiem Spółdzielni. Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta do godz. 22:00.

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji w godzinach od 22:00 do 7:00, w zakresie:

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej:
661 878 756

awarie elektryczne:  662-142-826

awarie dźwigów:  604-945-123
  

OSTRZEŻENIA POGODOWE 

PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

 1. uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),

 2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie mieszkają lub nie gospodarują),

więcej ... |


KOMUNIKAT
25.09.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu” informuje, że w budynku przy ul. Palisadowej 30-46 trwają prace remontowe. W bramach od 30 do 36 napełnienie wody
w instalacji c. o. nastąpi w późniejszym terminie, niż w pozostałych klatkach w tym budynku.

O terminie uzupełnienia wody w bramach 30-36 poinformujemy w odrębnym komunikacie.

KOMUNIKAT
25.09.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 28.09.2020 r. w budynku położonym przy ul. Palisadowej 38-46 zostanie przeprowadzony rozruch instalacji centralnego ogrzewania. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych oraz sprawdzenie instalacji c.o. i grzejników pod kątem ewentualnych przecieków w w/w terminie.

Jednocześnie prosimy wszystkich opiekunów pomieszczeń wspólnych o kontrolę instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w w/w pomieszczeniach wspólnego użytku.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zgłoszenia należy kierować do Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pod numerem telefonu:

 • 74/66-56-983 ( w godzinach pracy),
 • 74/66-56-956 (po godzinach pracy spółdzielni).

Uruchomienie ogrzewania
21.09.2020
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu podjęła decyzję o rozpoczęciu ogrzewania budynków będących w jej zasobach od dnia 21.09.2020r.

Jednocześnie informujemy, że w budynku przy ul. Palisadowej 30-46 trwają prace remontowe i termin uzupełnienia wody w instalacji c.o. w w/w budynku zostanie podany
w odrębnym komunikacie.


UWAGA
18.09.2020
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU INFORMUJE, ŻE PRZYSTĘPUJE DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UDROŻNIENIEM INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SENATORSKIEJ 7 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZAGOSPODAROWALI TEREN PRZY BUDYNKU MIĘDZY SENATARSKĄ 7-9 O USUNIĘCIE ROŚLINNOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W TYM OBSZARZE W TERMINIE DO 23 WRZEŚNIA 2020R.

NA WSKAZANYM TERENIE BĘDĄ PROWADZONE PRACE ZIEMNE (WYKOPY)

Administracja


Wolne miejsca parkingowe
10.09.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że są jeszcze wolne miejsca parkingowego na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Basztowej 51 w Wałbrzychu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań. Miejsca będą przydzielane w kolejności składania podań. Jeśli nie wszystkie miejsca zostaną wydzierżawione, to będą one również przydzielane osobom, które już dzierżawią miejsce parkingowe na obydwu parkingach przy ul. Basztowej 51.

KOMUNIKAT
20.07.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach.  

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
09.09.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Specyficzna wystawa fotograficzna 
14.09.2020

W dniu 11 września w sali wystawowej Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” Wałbrzych odbył się wernisaż ogólnopolskiej wystawy fotografii, o osobliwym tytule „Znaki czasu epidemii”.

Uczestnikami wystawy są fotografowie z całej Polski. Każdy z nich zainspirowany tym samym tematem, na swój własny sposób, z pasją, podejmuje artystyczny trud fotografowania.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |