WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
     
    

Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!
13.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi: ...

więcej ... |


U W A G A !!!  
19.09.2018
 W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 14 września br. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. FORTECZNEJ 36, 44 i 46 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW DO : PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH .

więcej ... |


Wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 22  
19.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul Fortecznej 22.

więcej ... |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dotycząca wyrzucania niedopałków papierosów przez balkon i przez okna    
12.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od lokatora zamieszkałego przy ul. Hetmańskiej 46 wpłynęła skarga dotycząca wyrzucania niedopałków papierosów przez balkon i przez okna.

więcej ... |


Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ulicy Basztowej 48   
12.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że dnia 17-09-2018r. w budynku przy ul Basztowej 48 zostaną rozpoczęte prace związane z wymianą okien na klatce schodowej, a dniu 18-09-2018r. we wnękach między piętrami, przez firmę „PROFIL” z Żarowa.

więcej ... |


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH " WYWALAMY GRATY Z CHATY " Wrzesień 2018 r. Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu   
11.09.2018
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wrzesień 2018 r.
"WYWALAMY GRATY Z CHATY"
Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Grodzkiej 42 oraz wolne pomieszczenie po byłej pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 66 
05.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 42.

więcej ... |Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT 
20.09.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” wzywa lokatorów budynku przy ul. Palisadowej 99-99A do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniu po pralni w terminie do 25.09.2018r

więcej ... |


D Z I Ę K U J E M Y 
17.09.2018
W nawiązaniu do komunikatów, jakie ukazały się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej SM Podzamcze w sprawie pozostawionych foteli przy komorze zsypowej przy: BASZTOWEJ 60 oraz gabarytów przy boksie śmietnikowym: Kasztelańska 42-46, Senatorskiej 30-40 a także na terenie zielonym przed budynkiem Kasztelańska 30-34 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania (komunikaty umieszczone w gablotach ogłoszeń w/w nieruchomości - wraz ze zdjęciami na stronie internetowej oraz rozmowy z lokatorami) odniosły skutek, gdyż w/w odpady ZOSTAŁY USUNIĘTE przez sprawcę. Świadczy to o tym, że informacja o powyższych nieprawidłowościach trafiła do sprawcy, który podjął właściwe działania.

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, PODZAMCZE ” WZYWA MIESZKAŃCÓW DO PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH


SM ,,Podzamcze'' wzywa mieszkańców bloków przy ulicach: BASZTOWEJ 60, FORTECZNEJ 14 i 16, KASZTELAŃSKIEJ 46-42


Uwaga ! meble na terenie zielonym przed budynkiem Kasztelańska 30 – 34 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zakończenie zajęć wakacyjnych w OSK
03.09.2018 

Na zakończenie zajęć organizowanych w okresie wakacji przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbył się bal piżamowy . Impreza prowadzona była przez animatorkę, która zorganizowała zabawę przeplataną licznymi konkursami sprawnościowymi.

W drugiej połowie sierpnia funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuowali zajęcia praktyczne w ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje”. Przedstawiciele Tauron Dystrybucja omówili zasady bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz prawidłowego używania urządzeń zasilanych energią elektryczną.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |